Volvo Group investerar i effektiva transportlösningar

Volvo Group investerar i mjukvara för effektivare kollektivtrafik. Foto: Volvo

Volvo Group Venture Capital investerar i Optibus som utvecklar och säljer mjukvarubaserade optimeringslösningar för planering och drift av kollektivtrafik. Investeringen markerar de två bolagens höga målsättningar för hållbara bussflottor och mer effektiva transportlösningar. 

Högkvalitativa och hållbara kollektivtrafiklösningar kan skapas genom en bred digitalisering i branschen och elektrifiering av fordon. Volvo Group Venture Capital är en del av Volvokoncernen och kan genom sin investering i Optibus bidra till att snabba på utvecklingen i den globala kollektivtrafikmarknaden. Optibus lösning används i över 1000 städer i 26 länder i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien.

– Optibus erbjuder en skalbas SaaS-lösning och har dubblat sin omsättning under flera år. Bolagets grundare, dess företagskultur och plattform har haft stora framgångar. Vi bedömer att Volvokoncernen kan bidra med strategiskt värde till bolagets fortsatta utveckling, säger Christina Brinck, Investment Director, Volvo Group Venture Capital.

Bussmarknaden är i förändring baserat på digitalisering, elektrifiering och nya affärsmodeller. Mjukvarulösningar är viktigt för att städer och bussoperatörer ska kunna dra nytta av marknadsutvecklingen. Optibus och Volvokoncernen kommer att samarbeta för att gemensamt bygga strategiskt lärande och skapa tillväxtmöjligheter.

– Samarbetet med Optibus kommer att bidra i vårt arbete för att erbjuda kunder mer effektiva och hållbara transportlösningar, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.

– Vi är hedrade av att Volvo Group Venture Capital har gjort denna strategiska investering och på så sätt bidrar till att möjliggöra effektivare kollektivtrafiklösningar genom bättre IT-infrastruktur. Utbytet mellan Volvokoncernen, en global OEM med stor branscherfarenhet, och Optibus, ett snabbväxande SaaS-bolag, kommer att främja och driva på utvecklingen för hållbara fordonsflottor, säger Amos Haggiag, vd och medgrundare av Optibus.