Kräver stopp av försämringar i SL-trafiken

Kraftiga försämringar av kollektivtrafiken i Norrtälje. Foto: Norrtälje kommun

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har beslutat att låta SL införa anropsstyrd trafik i Norrtälje kommun i områdena Malsta, Lohärad, Länna. Rånas, Fasterna och Gottröra. Trafikförändringarna omfattar nedläggning av sträckor, förändrade rutter, förändrade tidtabeller och olika upplägg av vilka turer och linjer som är ett fast turutbud och vilka rutter som behöver bokas i förväg. Kommunen har inte fått möjligheten att yttra sig kring förändringarna innan beslutet togs.

Trafikförändringarna är således omfattande och kommunen anser att de här förändringarna inte är mogna att genomföras redan i december i år. Kommunens politiska ledning önskar därför att Trafikförvaltningen pausar genomförandet och remitterar föreslagna trafikförändringar där det tydligt framgår vilka förändringar som föreslås och konsekvenser av förändringarna.

De resenärer som drabbas av det nya beslutet är både skolelever som går i anvisad skola och de som gjort fria skolval, men även de som använder kollektivtrafiken för arbetsresor. Norrtälje kommun anser att det inte är acceptabelt att resenärer blir utan trafikutbud före klockan 9 på morgonen.

Norrtälje kommun anser att anropsstyrd trafik som koncept i grunden är positivt, eftersom fler invånare kan få tillgång till kollektivtrafik, men upplägget får inte leda till att kommunen får ökade kostnader för skolskjuts samtidigt som resenärer blir utan trafik.