Järnvägsdagen - Branschen efterlyste långsiktighet i beslut och planering

Infrastrukturminister Andreas Carlson framträdde på bildskärm i ett inspelat tal på Järnvägsdagen. Foto: Anders Carlsson

Underhållsskulden och finansieringen av ny och sliten järnväg stod i fokus när järnvägsbranschen och trafikpolitiker samlades till Järnvägsdagen i Stockholm. Infrastrukturminister Andreas Carlson, KD,  framträdde i ett inspelat tal där han utlovade satsningar på underhåll och berättade om regeringens prioriteringar. Branschföreträdare efterlyste en större politisk långsiktighet för att kunna planera verksamheten och våga investera.

Listan över vad som behöver rustas upp och byggas nytt är lång. En fungerande infrastruktur är nödvändig för vår stora och geografiskt utspridda basindustri och den starka nyindustrialiseringen i bland annat norra Sverige. Det var några av utgångspunkterna för Järnvägsdagen där man också diskuterade nya finansiella möjligheter och investeringsstrategier.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) framträdde i ett förinspelat tal och tog upp regeringens syn på underhållsskulden.
– Underhållet ska likna ett depåstopp i Formel 1, noga planerat, snabbt utfört, och med så liten påverkan på trafiken som möjligt, sa han, och utlovade åtgärder som reducerar underhållsskulden.
– Punktinsatser behöver göras, som bidrar till en förbättrad kapacitet, i väntan på att en större kapacitetsinvestering kan genomföras som ofta ligger längre fram i tiden, sa Andreas Carlson.

Infrastrukturministern ville också förmedla tre nyheter i arbetet med en ny nationell infrastrukturplan för planperioden 2026–2037: 
    * Alla transportslag ska nu omfattas vilket innebär att sjö- och luftfart tydliggörs ännu mer än tidigare.
    * Totalförsvarets behov ska finnas med i planeringen av transportinfrastrukturen.
    * Frågan om alternativ finansiering ska tas upp. 
– Vi behöver ompröva hur vi finansierar vissa projekt men även hur vi arbetar för att hantera stora kostnadsökningar som bland annat beror på  prisutvecklingen i anläggningsbranschen, sa Andreas Carlson.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, deltog i en debatt där bakgrunden till dagens utmaningar och vad vi lärt oss av dem diskuterades. Hon efterlyste politisk borgfred.
– Sluta att fundera huruvida vi ska återgå i egen regi helt eller dels. Varje gång den frågan är uppe på bordet så tappar vi tid och tempo och vi minskar vår förmåga att ta till oss viktig kompetens och få det som alla efterlyser: Effektivare och mera innovativa lösningar, Catharina Elmsäter-Svärd.

En panel bestående av de politiska partiernas trafikpolitiska talespersoner släpptes lös i en debatt om hur de politiska besluten säkras och hur vi borde planera utan att tappa helhetsbilden vid varje valrörelse. Det är tveksamt om borgfred rådde här. Oppositionen kritiserade regeringen för att ha rivit upp beslut om att bygga nya stambanor och för att det händer för lite. Regeringens representanter hävdade att tempot är högt och att många åtgärder för att förbättra infrastrukturen är på gång.

b
Partiernas trafikpolitiska talespersoner debatterade om hur beslut om infrastrukturpolitik kan säkras Järnvägsdagen. Från vänster Oskar Svärd (M), Magnus Oscarsson (KD), Patrik Jönsson (SD), Ulrika Heie (C), Åsa Karlsson (S),Linda W. Snecker (V), Per Bolund (MP) och moderatorn Frida Zetterström. Foto: Anders Carlsson

Oppositionspartierna föreslog också att en infrastrukturberedning skulle skapas enligt samma modell som den tidigare försvarsberedningen. Detta för att uppnå en politisk långsiktighet och delaktighet av alla partier i riksdagen.

Som representant för näringslivet ville Klas Nilsson, Director Group Communications på Boliden, betona vikten av långsiktighet och förutsägbarhet.
– Den första delen i långsiktighet är att lagt kort ligger. Kastar man om förutsättningarna och begränsar kapaciteten i de investeringar som har gjorts då raserar man förtroendet för hur det här ska fungera. Det finns ju ingen styrelse som kommer att säga ja till satsningar om vi har tillgång till infrastruktur nu men om sex år kanske den åker ner till hälften, sa Klas Nilsson.
Han betonade också hur viktig järnvägen är för Boliden.
– I somras hade vi stora bekymmer för att vi inte hade tillräckligt med lokförare i basindustrin. Och sådant får ju jättekonsekvenser snabbt för de stora industrisatsningarna, både befintliga och kommande.

Anders Carlsson