Ledare - Nya utmaningar för transportbranschen

Bildtext: Jobb som lastbilsförare anses vara oattraktivt. Arkivbild

År 2023 var en utmaning för logistik- och transportbranschen. Skenande inflation, dyrare drivmedel och höga räntekostnader är bara några av de omvärldsfaktorer som påverkat transportnäringarna. Och 2024 ser inte mycket bättre ut. Lågkonjunkturen har bitit sig fast även om man kan skönja en kommande ljusning. Krig och politisk oro skapar högre transportkostnader och stigande drivmedelspriser.

Men den kanske största utmaningen för transportbranschen är tillgången på arbetskraft. Den svenska transportsektorn behöver 150 000 medarbetare fram till 2035 upplyser Transportföretagen. Samtidigt som branschen skriker efter kvalificerad arbetskraft läggs chaufförsutbildningar ned i brist på elever.

Jobb som lastbilsförare anses vara oattraktivt och i många samhällssektorer saknas folk så det råder stor konkurrens om arbetskraften. Här måste branschen skapa gynnsammare villkor för medarbetare inom transportyrkena. Högre löner och möjliga karriärvägar samt bättre arbetstider är några åtgärder som skulle kunna göra chaufförsyrket mer attraktivt.

En annan utmaning är att hitta nya affärsmodeller för att möta kraven från fraktköparna och för att hålla lönsamheten uppe i en ekonomiskt tuff tid. Transport- och logistikbranschen är av tradition konservativa verksamheter. Kreativitet och nytänkande måste till om företagen ska överleva i framtiden. Ökande förväntningar om leveranseffektivitet bland transportköparna är också en utmaning. En annan är att identifiera effektiviseringsmöjligheter i transportkedjorna och snabbt införa förbättringar och rationaliseringar.

Svaret på effektiviseringar i transportbranschen heter digitalisering. Att skapa digitala rutiner för smarta transportvägar, hålla transportköpare fortlöpande informerade om godsets väg, ekonomirutiner och transportens miljöpåverkan är en nödvändig utveckling i branschen. Listan av digitaliseringsåtgärder kan göras lång. Men smarta datasystem kostar pengar och det är medel som ofta inte finns i mindre åkeriföretag. I SCB:s företagsregister fanns det 32 692 lastbilsföretag i Sverige vid utgången av 2022. Av dessa var 29 342 enmansföretag, vilket motsvarar cirka 90 procent. Sannolikt måste det till fusioneringar i branschen om man vill öka effektiviseringen.

Enligt Transportföretagen omsätter transportbranschen i Sverige cirka 500 miljarder kronor årligen. Detta motsvarar cirka 5 procent av omsättningen i det totala näringslivets. Landtransporter är den största underbranschen. Den omfattar all transport på land, inklusive vägtransport, järnvägstransport och busstransport och omsätter cirka 300 miljarder kronor. 2024 kommer att bli utmanande för den för samhällsekonomin så viktiga transportnäringen.