Transdev tar över kollektivtrafiken i Norrtälje

Dubbeldäckare redo att trafikera sträckan Norrtälje - Tekniska högskolan. Foto: Transdev

Nu har Transdev tagit över busstrafiken i Norrtälje på uppdrag av SL. Totalt är det 250 förare som ser till att 450 000 kollektivresor kan genomföras varje månad inom Norrtälje och mellan Norrtälje och Tekniska Högskolan.  Att starta upp ett nytt busskontrakt är ett omfattande projekt och samtidigt med uppstarten avslutas det gamla kontraktet, vilket gör att det är väldigt mycket som ska koordineras.

– På det stora hela har uppstarten gått bra, men det har varit lite inkörning med nya bussar, ny teknik och en del nya vikarier. Trots de inledande problemen med skyltningen på vissa bussar känns det fantastiskt att kunna leverera en bra kollektivtrafik med hög tillgänglighet från dag ett med fina fräscha bussar för våra resenärer och medarbetare, säger Mattias Galante, ansvarig för uppstartsprojekten Norrtälje och Norrort på Transdev. 

Totalt är det ca 110 nya Volvobussar, varav 25 dubbeldäckare, som kör på expresslinjen mellan Norrtälje och Tekniska högskolan. Utöver detta sattes fem nya elektriska bussar i trafik den 22 augusti. Alla bussar drivs med fossilfria drivmedel, är tillgänglighetsanpassade och erbjuder bra komfort för resenärerna med USB-uttag vid varje säte och gratis WiFi. Bussarna samlar också in värdefulla data som kan bearbetas för att trafiken ska löpa smidigare och för att bussarna bättre skall kunna komma och gå i tid.

– En buss är inte längre bara ett fordon för att transportera passagerare från ett ställe till ett annat. Genom sensorer samlar de nu in massa data om hur vi kör, hur många som finns ombord på bussen, om det finns störningar i trafiken, om vi håller tidtabellen och så vidare. Data som vi levererar varje sekund till vår kund, SL, för att förbättra realtidsinformationen för resenärerna men också bättre anpassa tidtabellen och utbudet till de faktiska behoven, avslutar Mattias Galante.

Transdev kommer att köra busstrafiken i Norrtälje på uppdrag av SL fram till 2031.