Besvärlig situation för kollektivtrafiken i Uppsala

Karin Svingby, är trafikdirektör Region Uppsala. Foto: Region Uppsala

Läget i kollektivtrafiken i Uppsala är fortsatt ansträngt med sent inställda tåg- och bussturer och sen information. Region Uppsala arbetar intensivt tillsammans med trafikföretagen för att minska påverkan för resenärerna.

– Inställda avgångar påverkar hela samhället. Skolelever, arbetstagare, vårdbesökande, företag och fritidsresor är påverkade av att tåg och bussar inte går enligt beställd tidtabell. Vi arbetar intensivt för att underlätta när störningar inträffar och för att se till att kollektivtrafiken återgår till att vara som ska vara: trygg, säker och förutsägbar, säger trafikdirektör Karin Svingby i Region Uppsala.

Från mitten av juni har de trafikföretag som ansvarar för tågtrafiken och regionbusstrafiken rapporterat att de inte kan köra enligt tidtabell eftersom de saknar personal. Turer har dragits in med mycket kort varsel vilket påverkar resenärers möjlighet att både planera och genomföra resor.

– I och med det allvarliga läget med fortsatta problem med sent inställda turer i både tåg- och busstrafiken har vi inrättat en särskild stab som leder arbetet med att identifiera och genomföra ytterligare åtgärder, säger Karin Svingby.

UL följer upp trafiken dagligen och UL betalar bara för trafik som körts och utfärdar viten för inställd trafik. UL har också förstärkt uppföljningen av informationsflödet och att prioriterade linjer körs. För Mälartåg ansvarar Mälardalstrafik för uppföljning och avtalsefterlevnad.

– Huvudproblemet ligger hos trafikföretagen, som saknar bemanning för att kunna köra trafiken enligt avtal men vi gör allt vi kan för att minska påverkan för resenärerna, säger Karin Svingby.

Enligt avtal ska busstrafikföretagen prioritera resor till och från länets skolor samt vissa stomlinjer med många resenärer. Detta för att alla skolbarn och gymnasieelever ska ha bra förutsättningar att ta sig till skolan i tid. Linje 811, linje 804, linje 844 och linje 823 prioriteras i nuläget före expressbussar.

– Vi har fortsatt en lång väg att gå, och vi önskar att vi kunde ange en tidpunkt när alla tåg och bussar går enligt tidtabell och all information är uppdaterad och korrekt i appen. Där är vi inte än, men jag hoppas att resenärerna snart ska kunna se en förbättring, säger Karin Svingby, trafikdirektör.