Sverige nära botten bland EU-länder som söker CEF-stöd från EU

Åsa Ågren Wikström (M), regionpolitiker Region Västerbotten och ledamot i Botniska korridorens styrgrupp medverkade på Järnvägsforum Norr i Luleå den 31 mars. FOTO: Anders Carlsson

Av Anders Carlsson

CEF (Connecting Europe Facility) är en finansieringskälla från EU för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). Sverige ligger på plats 22 bland de 27 EU-medlemsländerna när det gäller hur många euro per invånare som beviljats av CEF-medel. Det visar EU-statistik. Botniska korridoren pekas nu ut som ett projekt som kan medfinansieras med CEF-medel.

Åsa Ågren Wikström (M), regionpolitiker Region Västerbotten och ledamot i Botniska korridorens styrgrupp, visade på Järnvägsforum Norr i Luleå att Sveriges ansökningar av EU-medel för järnvägsutbyggnad är på mycket låga nivåer. Medan ettan Spanien sökt för en summa uppgående till närmare 700 euro per invånare ligger motsvarande siffra för Sverige på under 50 euro.

– Trots att vi är bra på att få igenom våra ansökningar är Sverige ett av de EU-länder som lyckas leverera minst medfinansiering i kronor och ören från EU. Vi behöver ta lite större plats på EU-arenan när det gäller att visa vilka förutsättningar vi har i Sverige, sa Åsa Ågren Wikström.
Hennes hjärtefråga är utbyggnaden av den Botniska korridoren, Sveriges enda järnvägskoppling till Finland, som också via Mittbanan och Malmbanan är en av EU:s viktigaste kopplingar till Norge och Arktis.
CEF-medel kan påskynda finansieringen av projektet.
– Sverige har lovat EU att korridoren där Norrbotniabanan, nya Ostkustbanan, och godsstråket genom Bergslagen ingår att det ska stå klart redan 2030. Och EU har i sin tur lovat att medfinansiera utbyggnaden med 30 procent och det motsvarar 10-tals miljarder kronor”, säger Åsa Ågren Wikström.
Hon betonade också att hela korridoren ska betraktas som ett sammanhängande stråk.

– Delar av det här ska inte ställas emot varandra vare sig det gäller finansiering eller prioritering. Ingen kedja är starkare
än den svagaste länken”, sa Åsa Ågren Wikström.