SLP förvärvar logistikfastighet i Eskilstuna för 268,5 mkr

Litografen 8 i Eskilstuna. Foto: SLP

SLP har ingått avtal för förvärv av fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna. Fastigheten, inklusive byggrätten, har en totalyta på cirka 59 000 kvadratmeter. För närvarande är hela byggnaden om 27 000 kvadratmeter uthyrd till Tamro AB, med ett hyresavtal på 17,3 miljoner kronor per år, som löper med full indexering fram till den 30 september 2027. Säljaren är LogiDev AB.

Fastigheten är i mycket gott skick och har stora möjligheter att kunna miljöcertifieras genom att vi bland annat installerar solceller. Det finns också en betydande potential i att utnyttja befintlig byggrätt och uppföra en större tillbyggnad vilket skulle öka årshyran på sikt”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Affären är en bolagsaffär med planerat tillträde under maj, förutsatt att Inspektionen för strategiska produkter i Sverige beslutar att antingen godkänna eller inte vidta åtgärder mot investeringen som görs genom förvärvet. Detta beror på att den befintliga hyresgästen i fastigheten bedöms som engagerad i en skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, på grund av dess lagring av läkemedel.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 268,5 mkr och transaktionen finansieras med egna medel.