Reportage

Att framtidens kollektivtrafik kretsar kring elfordon som laddas både snabbt och smidigt undgick ingen av besökarna på Persontrafik 2022. Men bland otaliga utställningsytor fullpackade med bussar och laddstationer på Stockholmsmäs-san i Älvsjö fanns också några enstaka, i sammanhanget anonyma...

Utvecklingen har gått snabbt sedan Panattoni, en av världens största utvecklare logistikfastigheter, etablerade sig på den svenska marknaden i slutet av 2021. Panattoni genomförde i juni 2022 ett historiskt stort mark-förvärv på 3,1 miljarder kronor från Kilenkrysset. Affären omfattade totalt sju...