Reportage

Globalt ökar investerarnas intresse för handelshamnar och terminaler, en trend som har hållit i sig sedan 2015. Enligt en rapport från revisions- och konsultföretaget PricewaterhouseCoopers (PwC) har investeringar i hamninfrastruktur sammanlagt uppgått till cirka 100 miljarder USD sedan dess. Trots...

Det råder inget tvivel om att industrins parter gärna vill se en större användning av vätgas i samhället, för fordon, flyg, uppvärmning, ståltillverkning och elgenerering. Det råder heller intet tvivel om att så fort en politiker tillfrågas, så menar denne att vätgasen är lösningen på alla...