Reportage

Elfordon måste laddas. Eftersom batterier har betydligt sämre energiinnehåll än diesel, måste laddstationerna stå betydligt tätare längs vägen än bensinstationer. På livligt trafikerade leder skulle man kunna tänka sig att strömförsörja fordonen under färd: sk elvägar. Det fungerar ju med järnvägen...

Elfordon måste laddas. Eftersom batterier har betydligt sämre energiinnehåll än diesel, måste laddstationerna stå betydligt tätare längs vägen än bensinstationer. På livligt trafikerade leder skulle man kunna tänka sig att strömförsörja fordonen under färd: sk elvägar. Det fungerar ju med järnvägen...