Bring ingår samarbetsöverenskommelse med Tullverket

Mikael Lindgren på Tullverket och Tomas Stjernenfall på Bring. Foto: Bring

Bring och Tullverket har ingått en samarbetsöverenskommelse med målet att tillsammans bekämpa tullbrott och motverka narkotikainflöde.

Under 2023 har mängden cannabis, amfetamin och kokain som Tullverket har beslagtagit nästan fördubblats jämfört med året innan. För att öka säkerheten och tryggheten i transportflödet har Bring och Tullverket nu intensifierat sin samverkan.

– Vi vill under inga omständigheter användas av kriminella individer eller nätverk för att transportera narkotika inom eller genom Sveriges gränser. Det här avtalet är en delkomponent för Brings förebyggande arbete för att trygga våra medarbetare, våra kunder och våra leveranser, säger Tomas Stjernenfall, säkerhetschef på Bring.

– Transporter och varuflöden utnyttjas i allt högre grad av organiserad brottslighet för att smuggla varor som till exempel narkotika, vapen och tobak. Detta drabbar även de legala företagen som utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Genom att samverka där vi utbyter information kan vi tillsammans upptäcka, stoppa och förhindra flödet av illegala transporter i det legala flödet, säger Mikael Lindgren, sakkunnig på Tullverket.

Inom ramarna för samarbetet ingår bland annat en utökad underrättelseplikt, där Brings personal åtar sig att på eget initiativ underrätta Tullverket vid misstanke om tullbrottslig verksamhet (inklusive narkotika- och vapeninflöde).