Förnya och förenkla – Lokaltågen i Finland siktar på tillväxt

Rälsbuss, även kända i Finland som "lättähattu", började tillverkas på 1950-talet. De användes i lokaltrafiken i över 30 år. Lättähattu ersatte ångloksdrivna tåg i kortdistansstrafik. Valmet Oy tillverkade totalt 197 Dm7-rälsbussar och nästan lika många olika typer av släpvagnar mellan åren 1954 och 1963. Foto: Wikipedia Common Lic, Kredit:Vkem

- Vi lever i en tid där lokaltrafiken blir allt viktigare för att möta dagens och framtidens mobilitetsbehov. I Finland har vi uppmärksammat att föråldrade stationer och hållplatser längs våra järnvägar kan moderniseras till att bättre möta dagens krav på tillgänglighet och komfort. Det är här vår berättelse börjar, med en vision om att utöka och förbättra lähijunaliikennettä – den lokala tågtrafiken, skriver finländska intresseorganisationen Suomen Lähijunat Oy ( Finlands lokaltåg AB).

- Vårt företag, Suomen Lähijunat Oy, har en klar vision: inom sex år ska lokaltågen rulla genom hela Finland. För att uppnå detta behövs nya investeringar, och vi har föreslagit att den finska staten ska bidra med 25 miljoner euro för att bygga ut nätverket med sextio nya stationer. Dessa stationer är nyckeln till att göra lokaltågen tillgängliga för ytterligare två miljoner finländare.

Ansvarar för stationer

Det har visat sig att kostnaderna för att bygga en ny station varierar mellan 0,3 och 1 miljon euro. Staten kommer att ansvara för själva stationerna, medan kommunerna tar hand om tillgångsvägar, parkering och cykelparkeringar.

- Vårt mål med att ha sextio nya stationer färdiga till år 2030 är ambitiöst men genomförbart. Den stora utmaningen ligger i de politiska besluten som krävs för att driva projektet framåt. Vi står inte inför behovet av att starta från noll. Många av de platser där vi planerar nya stationer har tidigare använts av de gamla rälsbussarna, kända som 'lättähattu' (platthatt), och kan snabbt moderniseras och återtas i bruk, skriver Suomen Lähijunat Oy.

Frekvent service

Enligt företaget kan tågen börja trafikera redan innan alla stationer står klara. Exempelvis mellan Seinäjoki och Karleby planerar man att starta trafik med befintliga stationer, medan de nya säkerställer att Suomen Lähijunat Oy kan erbjuda täckande och frekvent service.

Denna expansion är, enligt intresseorganisationen, inte bara en investering i infrastruktur; det är också en investering i framtidens hållbara mobilitet. Varje ny station innebär möjligheter för fler att välja tåget framför bilen, vilket leder till mindre trängsel på vägarna och lägre utsläpp.

Ekonomiskt lönsam

- Vi på Suomen Lähijunat Oy är övertygade om att efterfrågan på lokaltåg kommer att fortsätta växa. Våra analyser, som bygger på data om rörelsemönster, tyder på att även en liten procentuell överflyttning till tåg från bil kan göra lokaltågstrafiken ekonomiskt lönsam.

- I vårt arbete framåt ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med kommuner och den finska staten för att tillsammans skapa ett mer tillgängligt, effektivt och hållbart transportsystem i Finland. Vi är redo att sätta spaden i marken och bygga framtidens järnväg för de kommande generationerna.

Källa: Suomen Lähijunat Oy ( Finlands lokaltåg AB)