Region Uppsala sätter in insatstrafik för att förstärka buss- och tågtrafiken

Ansträngt läge för kollektivtrafiken i Uppsala. Foto: Arkivbild/Dorian Handanovic

Med anledning av det ansträngda läget i kollektivtrafiken, med många inställda avgångar, har Region Uppsala beslutat satt in insatstrafik för att förstärka buss- och tågtrafiken på sträckorna Uppsala-Västerås och Sala-Heby-Morgongåva-Uppsala.

Förstärkningen innebär att 12 extra avgångar kommer köras på sträckan Västerås-Uppsala och 12 extra avgångar på sträckan Sala-Uppsala varje vardag. De extra avgångarna körs på morgonen och på eftermiddagen och i båda riktningarna. I Uppsala resecentrum utgår bussarna från Västerås- respektive Salabussarnas ordinarie hållplatser.

– Resenärer på dessa sträckor har drabbats hårt av inställda avgångar i tågtrafiken. Vi är glada att vi kan presentera en lösning som bidrar till att göra situationen bättre för resenärerna, säger Karin Svingby, trafikdirektör, Region Uppsala. 

Kostnaden för insatstrafiken ligger inom ramen för årets budget.

Keolis har fått uppdraget att anordna trafiken, och anlitar Hedmans buss för genomförandet. Hedmans buss kommer att använda flera leverantörer, bland annat lokala trafikföretag i Uppsala. Eftersom insatsbussarna utförs av olika trafikföretag, har bussarna inte UL:s karakteristiskt gula färg, men kommer vara tydligt skyltade som UL-bussar.