Framtidens drönarteknik - “Tänk globalt, men agera lokalt”

Henrik Littorin, ELIS program, och Martin Lundholm, Skanska, på Amsterdam Drone Week, som är en global plattform för att dela kunskap om aktuella luftlösningar, potentiella innovationer och viktiga regelverk. Foto: Skellefteå Science City

Vid Amsterdam Drone Week nyligen blev slutsatsen att arbetet med Skellefteå Droneport är en viktig kugge för utvecklingen och drönarrelaterade tjänster. Testanläggningen kommer att bli en nod för forskning, global utveckling och kommersialisering av drönarteknik och förväntas bli klar efter sommaren.

Henrik Littorin noterade det globala arbetet för att integrera drönartjänster inom olika områden, men påpekade att drönare behöver ett robust ekosystem för att fungera optimalt. Han betonade även att säkerheten alltid måste prioriteras, vilket kan förlänga utvecklingstiden.

– Det känns helt rätt att bygga den typ av infrastruktur som behövs för att möjliggöra riktiga drönarflygningar i en verklig kontext där det går att skapa samhällsnytta på ett tidigt stadium, säger Henrik Littorin på utvecklingsprogrammet ELIS som driver arbete med elektrifierad luftfart i Skellefteå.

– Drönare finns nu i många former, både med batteri- och vätgaslösningar. Många drönare börjar kännas väldigt robusta, men många av dem är inte certifierade att flyga i den typ av svåra väderförhållanden som råder i stora delar av norra Sverige.

Regioner över hela Europa och världen förbereder sig för storskalig användning av drönartjänster. Storstadsområden står inför särskilda utmaningar jämfört med mer avlägsna områden med begränsad markbaserad transportinfrastruktur.

– Någon sa under konferensen ”Tänk globalt, men agera lokalt.” Jag tycker att detta fångar arbetet i Skellefteå och med Skellefteå Droneport, där vi förbereder för en global utveckling på ett mycket praktiskt sätt när vi bygger drönarinfrastruktur integrerad i stadsmiljön, involverar lokala intressenter och gör allt vi kan för att få upp drönare i luften för att göra samhällsnytta, fortsätter Henrik Littorin.

b
Stora stadsområden har fler utmaningar i detta genomförande än mer avlägsna regioner med brist på tillräcklig transportinfrastruktur på marken. Foto: Skellefteå Science City

– Skellefteå Droneport fyller en viktig nisch. Med en stadsnära placering och med fokus på riktiga och användbara tjänster, samtidigt som klimatet med vinter, kyla, mycket skog och så vidare möjliggör en viktig testverksamhet som skiljer sig från många andra drönartestverksamheter, säger Martin Lundholm.

Han anser att drönare och deras tjänster inte kommer att konkurrera med befintliga transportsystem och leveransmetoder, utan snarare komplettera dem. Han jämför det med hur flyget inte ersatte järnvägar och bilar när det introducerades, utan istället fyllde en annan funktion och kompletterade de befintliga systemen.

Både Henrik och Martin är överens om att samarbete är avgörande för framsteg, och att det bästa tillvägagångssättet är att börja småskaligt och sedan expandera i enlighet med regler och tillstånd från myndigheter och andra berörda parter. En aktiv medverkan från den offentliga sektorn, inklusive kommuner och regioner, är nödvändig för att drönartjänster ska kunna implementeras på lokal nivå.

– När vi kom hit trodde vi att alla andra kommit mycket längre än oss, men efter konferensen är känslan nästan tvärt emot. Vi är ännu mer taggade och energifyllda. Vi har en annan approach, som är väldigt viktig i utvecklingen av drönare, säger Martin Lundholm.

Källa: Skellefteå Science City