Tyska biljättarna tappar mark i Kina – "Ett arv som blir en börda"

Mercedes Benz- försäljningsställe i Zhengzhou, Kina. Foto: Wikipedia Common, kredit: Windmemories

De tyska biljättarna Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW kämpar allt hårdare för att hålla sin ställning på den kinesiska marknaden, som är deras viktigaste försäljningsregion. Trots stora investeringar i nya produkter har deras sammanslagna marknadsandel i Kina minskat från 26,5 procent år 2020 till endast 21,8 procent nu, enligt data från Automotive-dienstleister Marklines.

Efter lanseringen av sin elektriska sedan ID.7 hade Volkswagen hoppats på en försäljningssuccé i Kina, men efterfrågan har varit låg. Speciellt kritisk är situationen för Volkswagen som sett sina försäljningssiffror av New Energy Vehicles (NEV) – inkluderande elbilar och plug-in hybrider – minska med nästan två procent till 240,000 fordon under det senaste året. Samtidigt har den kinesiska konkurrenten BYD ökat sina leveranser av elbilar med 55 procent till 2,5 miljoner fordon.

Sitter i en fälla

Trots att VW, BMW och Mercedes fortfarande dominerar marknaden för bensin- och dieseldrivna fordon i Kina, minskar betydelsen av denna fordonstyp snabbt. Andreas Herrmann, direktör vid Institutet för mobilitet vid Universitetet i St. Gallen, konstaterar att de tyska tillverkarna befinner sig i en svår position. "De tyska biltillverkarna sitter i en fälla i Kina. Deras varumärkesarv blir en börda."

Denna utmaning för tyska biltillverkare speglar inte bara förändringar i konsumentpreferenser, utan också det snabbt växande intresset för och utvecklingen av elbilar i Kina. Marknaden för elbilar har exploderat medan efterfrågan på traditionella bensin- och dieselbilar gradvis minskar. Detta ställer krav på snabba strategiska förändringar från de etablerade biltillverkarna för att anpassa sig till en alltmer elektrifierad fordonsindustri.

Brist på halvledare

Situationen är extra pressad mot bakgrund av det ekonomiska klimatet i Tyskland, där industrin redan brottas med utmaningar såsom brist på halvledare, stigande materialkostnader och en försvagad global efterfrågan. Tyska företags ekonomiska position är avgörande inte bara för bilindustrin utan för hela landets exportberoende ekonomi.

Det är tydligt att de tyska biljättarnas framtid i Kina kommer att kräva både innovativ teknikutveckling och en förmåga att lyhört anpassa sig efter en dynamisk och snabbt föränderlig marknad.

Källa: Automotive-dienstleister Marklines.