Satsar fem miljoner kronor på kollektivtrafik

Västtrafik vill få fler att kombinera cykeln med kollektivtrafiken. Foto: Eddie Löthman

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen ger Västtrafik fem miljoner kronor för att finansiera ett pilotprojekt som syftar till att få fler resenärer att kombinera kollektivtrafik och cykel.

Under de närmsta två åren kommer åtgärder och nya idéer att testas för att göra det smidigare att kombinera cykel och kollektivtrafik, och få fler att vilja ställa bilen på uppfarten.

Testerna handlar bland annat om parkeringsmöjligheter, att ta med cykel ombord, skyltning, informationsinsatser och beteendeförändringskampanjer där resenärerna får prova på hur det är att kombinera cykel med kollektivtrafik.

– Vi vill göra det enkelt, attraktivt och tydligt hur du som resenär kan genomföra en kombinationsresa. Det är en förutsättning för att fler ska vilja välja cykel och kollektivtrafik i kombination, och ställa bilen hemma, menar Karin Ryberg, projektledare på Västtrafik. 

Pilotprojektet kommer bedrivas i samverkan med bland annat kommuner, kommunalförbund och Trafikverket.