Transportföretagen: Halvering av flygskatten ett välbehövligt första steg

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg. Foto: Transportföretagen

Regeringen har aviserat en sänkning av flygskatten som remitterats inför höstbudgeten. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025, beräknade utifrån en prognos över den allmänna prisutvecklingen. 

Transportföretagen är positiva till regeringens förslag, där det klargörs att EU:s övergripande regler för flygsektorn ska gå före nationella skatteåtgärder.

– De styrmedel som är beslutade i EU inom ramen för Fit for 55, styr flygets omställning på ett mycket skarpt och tydligt sätt, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg och fortsätter.

–  Däremot saknar den svenska flygskatten helt koppling till flygets omställning eller faktiska klimatpåverkan och borde avskaffas helt. En halvering av skatten är ett välbehövligt första steg för att minska de svenska flygbolagens konkurrensnackdel gentemot övriga EU och omvärlden, säger Fredrik Kämpfe och fortsätter.

–  Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen om förslaget som är på remiss till 24 juni, vägen till ett avskaffande av den svenska flygskatten samt om hur den svenska politiken kan underlätta flygets fortsatta omställning.

Flygskatten infördes med syftet att minska flygets klimatpåverkan. Sedan införandet har dock skärpningar när det gäller EU ETS beslutats samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2405 om säkerställande av lika villkor för hållbar lufttransport (ReFuelEU Aviation) antagits. Därutöver drabbade covid-19-pandemin flygsektorn hårt med ekonomiska svårigheter som följd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.