Ledare - I spåren av konjunkturutvecklingen

Skönjer vi slutet på en lång expansiv period för e-handeln och kommer e-handelslogistiken nu att gå in i en konsolideringsfas? FOTO: JOHN HARDWICK

I spåren av konjunkturutvecklingen och höga inflationssiffror har e-handeln bromsat in rejält. Under förra året minskade e-handeln med 12 procent vilket drabbat logistikaktörerna hårt. Orsakerna finner man i ökande inköpspriser och i att hushållens köpkraft kraftigt urholkats av inflationen. 

Och utsikterna för 2023 ser inte ljusare ut. Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel, sjönk med 17 procent jämfört med samma månad föregående år och med 12 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas. Visserligen steg omsättningen med fyra procent i februari jämfört med februari 2022 men siffrorna är inte inflationsjusterade så sett till volym har omsättningen snarare minskat. Man kan kon-statera att 2023 ser utatt bli ett förlorat åt för e-handlarna liksom för logistikbranschen som helhet.

E-handeln går kräftgång inom samtliga segment. E-handeln med hemelektronik och heminredning sjönk med nästan 40 procent och de första indikationerna för möbel- och bygghandeln visar en likartad utveckling. Mode-, skönhets- och sport-handeln utvecklas också svagt men backar inte lika kraftigt.

En vikande marknad gör att många e-handelsföretag går på knäna ekonomiskt vilket drabbar hela logistikbranschen. Några exempel är last mile-företaget Instabee, en fusion mellan Instabox och Budbee, redovisar en förlust på över en miljard kronor under 2022. Och Instabee är långt ifrån ensamma. Även Amazon drabbas av de tuffare tiderna. Tidigare har Amazon varslat 19 000 medarbetare och nu kommer ytterligare 9 000 anställda att sägas upp. Anledningen är att Amazon behöver se över sina kostnader med hänsyn till det rådande ekonomiskt osäkra läget.

PostNords e-handelsbarometer visar för första gången sedan barometern lanserades en negativ tillväxt. PostNord har frågat e-handelsaktörerna om hur man ser på framtiden. Den största utmaningen blir att möta en minskad köpkraft och samtidigt hantera verksamheten i en osäker omvärld menar e-handlarna. En majoritet uppger att de planerar att avvakta med investeringar i sina verksamheter i år.

Efter år av oavbruten tillväxt måste nu logistikaktörerna anpassa sig till en ny verklighet. Tidigare var det tillväxt och fokus på volymer som gällde. Nu är situationen en annan.

Många logistikföretag som inte har en effektiv affärsmodell och brister i kostnadskontrollen kommer att gå under. Logistikföretag som ensidigt satsat på volymtillväxt har nu problem medan de som redan tidigare påbörjat sin resa med fokus på lönsamhet kommer att gå stärkta ur krisen. En kanske nödvändig sanering av branschen, något som skapar en hållbarare e-handel i framtiden.

AV PETER HÖÖK

bild