Miljön viktigare för kvinnor när det gäller att skaffa elbil

Intresset för elbilar hos kvinnor drivs av miljönytta. Graf: Skellefteå Kraft

Det finns stora demografiska attitydskillnader till elbilar. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo och Skellefteå Kraft. Fler kvinnor än män kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, men en stor tveksamhet uppstår om prissubventionerna skulle försvinna. 

Allt fler vill skaffa en elbil, i synnerhet med miljön i åtanke. 68 procent uppger att miljövänlighet är det främsta skälet till att skaffa en elbil, och bland kvinnor uppgår andelen till 75 procent. Dessutom har kvinnor en högre tilltro till elbilens miljönytta jämfört med män. 

Men prisfrågan är något som påverkar män mer än kvinnor. Nästan varannan man (43 %) uppger att de inte kan tänka sig att skaffa en elbil om subventionerna skulle försvinna. 

– Vi ser tydligt att intresset för elbilar hos kvinnor drivs av miljönytta, medan det för män verkar handla om den status som kommer med en ny, ofta dyrare bil. Priset är en faktor som spelar större roll för män och skulle subventionerna försvinna är en elbil plötsligt inte längre lika intressant, säger Sanna Lundström, affärsenhetschef för e-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Kvinnornas positiva inställning till elbil kan vara en förklaring till elbilens popularitet bland barnfamiljer, där två parter ofta är delaktiga i beslutet om ny bil. Inte bara kan beslutet om en elbil för miljöns skull vara ett aktivt val för barns framtid, det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt. 

– Barnfamiljer kör oftare korta sträckor mer frekvent, vilket med lätthet ryms inom elbilens räckvidd. Det handlar oftast om skjuts till träning eller turer till matbutiken. Körning som med en elbil är klimatsmart och med andra drivmedel rätt dålig, säger Sanna Lundström.

Trots att fler och fler eldrivna bilar rullar på vägarna är det få som vet var närmaste laddstation finns. Undersökningen visar på en signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns kännedom om var närmaste laddare finns där de bor. 18 procent fler män än kvinnor vet var de kan ladda bilen. 

– Det ska vara enkelt att ladda sin elbil, oavsett var i landet man befinner sig. Genom att bygga över 800 publika laddare tillsammans med OKQ8 hoppas vi snabba på utvecklingen mot förnybara drivmedel, säger Sanna Lundström.

Fram till år 2026 planerar Skellefteå Kraft en utbyggnad av 800 laddplatser i Sverige och 300 laddplatser i Danmark. Under hösten öppnar de första supersnabbladdarna med förnybar el och effekt på 150 kw. En laddning på mellan 20–80 procent av batteriets kapacitet hos en Volkswagen ID.3, den populäraste elbilen i Sverige det senaste året, tar cirka 30 minuter.