Styrmedel bäddar för elbilar

Elbilen lönsam i drift och andrahandsvärdet är starkt. Foto: 2030-sekretariatet

I oktober registrerades 22 383 nya personbilar, varav 35.5% rena elbilar och 23.9% laddhybrider.

– Höga elpriser och en orolig omvärld kan inte stoppa elbilsomställningen. Även när elen är dyr, är elbilen lönsam i drift och andrahandsvärdet är starkt. Trots att väntetiderna på elbilar är långa, både på grund av hög efterfrågan och brist på halvledare, väntar kunder tålmodigt. Också etanol- och gasbilar ökar nu. Men om politiken ensidigt gynnar fossilbränslebilen, försenas och försvåras omställningen, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Regeringen har utlovat billigare bensin och diesel, vilket missgynnar de som kör på el eller förnybara drivmedel. De föreslår också förändringar i reseavdraget som ger högre milersättning för den som kör på bensin eller diesel än för den som kör på el. Förslaget om högkostnadsskydd för el gynnar inte nya elbilar eftersom det utbetalas baserat på tidigare förbrukning, dessutom enbart i södra Sverige.

– Det är orimligt att ny stimulans nu går till fossilbilarna. Regeringen bör säkerställa att konkurrenskraften för bilar på el och förnybara drivmedel inte försämras, och snabbt undanröja all oro om att bonus-malus-systemet försvagas eller helt tas bort, säger Mattias Goldmann som också betonar att systemet kan göras billigare för statskassan genom att malus förlängs till fem år från dagens tre.

2030-sekretariatet ser också med oro på omställningen av lastbils- och bussidan. Lätta eldrivna lastbilar backar från 12.1 procent av totalmarknaden i oktober i fjol till 9.1 procent i oktober i år, medan blott 2.4 procent av nya bussar är eldrivna, ner från 3.1 procent samma period i fjol.