Laddbart populärt på begagnatmarknaden

Försäljningen av begagnade elbilar har fördubblats. Foto: MRF

Försäljningen av begagnade bilar kan ofta ses som en termometer på hur ekonomin mår i ett större perspektiv. I Sverige har det varit en något skakig vår men där vi nu kan skönja vissa positiva tendenser. Det såldes 31707 begagnade bilar upp till 10 år gamla i maj vilket är färre än samma månad 2021 (-17,8%), men samtidigt ett trendbrott med uppåtgående försäljning efter vinterns osäkerhet på marknaden.

– Det är en stor efterfrågan på elbilar, säger Klaus Silfvenius på MRF. Elbilar är numera störst inom nybilsförsäljning och växer kraftigt på begagnatmarknaden. Det är egentligen bara tillgången som begränsar handeln på begagnade elbilar. Vi ser detta som effekten av en allmän trend mot mer hållbar bilism samt ökade bränslepriser.

Försäljningen av begagnade elbilar har i princip fördubblades i maj jämfört med samma månad 2021, visserligen ligger volymerna fortfarande på en låg nivå jämfört med traditionella drivmedel. Men efterfrågan ligger på en högre nivå. Laddhybrid och elhybrid ökar också, samtidigt som bilar som drivs av fossila bränslen tappar volym.

– En risk som vi har identifierat, fortsätter Klaus Silfvenius, är att exporten av begagnade bilar ökar på grund av en försvagad svensk krona. Aktörer tjänar på att skicka bilarna till kontinenten, vilket riskerar att dränera vår begagnade fordonspark på de intressantaste bilarna.