Hälften av bilköparna planerar för elbil

52 procent av bilköparna i Sverige tänker köpa en elbil när det är dags att byta bil. Arkivbild

Enligt en ny global undersökning tänker 52 procent av bilköparna i Sverige köpa en elbil när det är dags att byta bil. Sverige sticker ut i undersökningen när det gäller det ökade intresset för helelektrisk bil. Bland svenska bilköpare svarar 21 procent att de planerar att köpa helelektrisk bil jämfört med fjolårets 6 procent. Bilköparna i Sverige särskiljer sig också mot övriga i världen genom att ladda elbilen mer frekvent.

EY Mobility Consumer Index är en stor global undersökning om förändringar i resmönster, konsumenternas bilköpsbeteende och introduktionen av elfordon. Rapporten innehåller svar från totalt 13 000 respondenter från 18 länder och däribland Sverige.

Bilköpare i Sverige följer genomsnittet i världen för att köpa en elbil . Mer än varannan bilköpare, 52 peocent, i Sverige och globalt planerar att nästa bilköp blir en elbil. För Sverige är det en ökning med 4 procentenheter jämfört med fjolårets undersökning. Det har skett en stor ökning på två år globalt, då svarade 30 procent att de planerar att köpa en elbil vilket idag motsvarar en ökning med 22 procentenheter.

Intresset i Sverige för en helelektrisk bil ökar kraftigt och är något större än genomsnittet globalt. Årets undersökning visar att 21 procent bland respondenterna i Sverige har tänkt köpa en helelektrisk bil, vilket är en ökning med 15 procentenheter. I Norge är intresset för att köpa en helelektrisk bil störst bland alla de undersökta länderna i Europa. Det är 31 procent bland respondenterna i Norge som planerar att deras nästa bil blir en helelektrisk.

– Allt fler vill att deras nästa bil är en elbil. Vi ser att i Europa är det enligt undersökningen Italien, Spanien och Norge som har störst intresse för att köpa elbilar. Bland de undersökta länderna är Sverige sjua globalt när det kommer till andel bilköpare som tänker köpa en helelektrisk bil. En orsak till att många överväger en elbil är de stigande globala gaspriserna, men miljöhänsyn är fortfarande högst upp på listan över drivkrafter. Det är nu upp till branschen att möta denna efterfrågan, säger Martin Cardell, globalt mobility-ansvarig på EY.

En analys av laddningsbeteenden för elbilsägare visar att Sverige är i topp bland länderna i studien över hur ofta bilen laddas hemma. Det är bara Sydkorea som är före när det kommer till frekvens för laddning vid hemmet och Norge på en tredjeplats. I Sverige laddar 39 procent av elbilsägarna varje dag, jämfört med det globala genomsnittet som är 26 procent.