Den stora elbilsomställningen dröjer

Circle K har tagit reda på svenskarnas inställning till elbilen i en ny stor undersökning. Foto: Circle K

Elbilar är för dyra och oron för att inte kunna ladda är stor. Det är de vanligaste anledningarna till att inte fler svenskar byter till elbil redan i dag. Circle K har tagit reda på svenskarnas inställning till elbilen i en stor undersökning genomförd av Kantar Sifo. Samtidigt släpps en rapport som sammanfattar var vi står i den stora elbilsomställningen och ger stöd till alla de som funderar på ett byte.

2030 tar elbilarna över och kommer dominera längs våra vägar, detta enligt en undersökning där över 3000 svenskar fått frågor om sin syn på elbilsomställningen. Det är senare än många branschförespråkare hävdar och tyder på att konsumenterna kanske inte är riktig lika redo för att byta till eldrift som vissa tycks mena.

– Det är ett enormt fokus på elbilar och den omställning vi står inför just nu, men debatten är ofta rätt polariserad mellan de som är för och de som är emot. Undersökningen är ett sätt att få reda på hur svenskarna ser på utvecklingen och framtiden för trafiken längs våra vägar, säger Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility på Circle K.

I dag är bara drygt två procent av Sveriges personbilar rena elbilar, men sett till nybilsförsäljningen ökar den andelen snabbt. Under 2021 var 18 procent av de nyregistrerade bilarna rena elbilar och den siffran ökar stadigt. Traditionella förbränningsmotorer med bensin och diesel minskar, men står ändå för över 80 procent av totalen och runt 50 procent av nybilsförsäljningen.

På frågan när man planerar att skaffa elbil svarar var femte ”nästa gång jag byter bil”. Samtidigt uppger var fjärde att det kommer dröja mer än tre år innan bytet kommer att ske och 20 procent uppger i stället att de aldrig kommer skaffa elbil. Nästan var fjärde svensk (23 %) tror att en majoritet av bilarna på Sveriges vägar kommer vara rena elbilar år 2030.

Det finns också vissa geografiska skillnader på när man tänkt skaffa en elbil. I Västernorrland är det flest som uppgett (26 %) att de tänker byta till elbil nästa gång de byter bil, tätt följt av Örebro och Östergötland på 25 procent. I Dalarna däremot uppger nära 4 av 10 (37 %) att de aldrig kommer skaffa en elbil, en siffra som ligger en bra bit över riksgenomsnittet på 20 procent.

Mindre miljöpåverkan är det vanligaste argumentet till varför man vill byta till elbil (60 %) följt av att hålla kostnaden för drivmedel nere (59 %). Här skiljer det sig dock mellan könen. Fler män tänker på kostnaderna före miljön (61 % mot 53 %), där kvinnor håller miljön (66 %) före kostnaderna (56 %).

– Vi ser ofta att fakta och korrekt information blandas med rena åsikter när det gäller elbilsomställningen. Den rapport vi nu tagit fram är ett försök att neutralt och sakligt gå igenom var vi står i dag och vart vi är på väg, säger Jenni Alterling.