Nyregistrerade personbilar minskar med 28 procent

Under oktober månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 98 procent. Foto: Mostphotos

Under oktober 2021 nyregistrerades 20 916 personbilar. Det är en minskning med 28 procent jämfört med oktober ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad. Juli–oktober 2020 låg antalet nyregistrerade personbilar ungefär på 2019 års nivå, trots pandemin. Under juli–oktober 2021 har antal nyregistrerade personbilar istället legat betydligt under motsvarande månader 2019 och 2020. I oktober 2021 var skillnaden mot fjolåret som störst: hela -28 procent. Sensommaren–hösten 2021 följer dock på en vår och en sommar med extremt höga antal nyregistrerade personbilar.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i oktober 48 procent (51 procent i september). Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i oktober var 54 procent laddhybrider, 45 procent elbilar och 1 procent gasbilar.

Under oktober månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 98 procent medan laddhybriderna minskademed 28 procent. Juli–oktober månad följer dock på ett helt år med mycket högt antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i oktober jämfört med samma månad ifjol, med 42 respektive 48 procent.

Personbilar som drivs av etanol försvann nästan helt bland nyregistreringarna under 2020 och början av 2021. Antal nyregistrerade etanolbilar var så få som 1–13 fordon under 2020 års månader. I juni–oktober 2021 har dock antalet nyregistrerade etanolbilar legat runt 100–200 fordon per månad.

Under oktober månad avregistrerades 23 748 personbilar, vilket betyder att personbilsparken minskade med 2 832 fordon, jämfört med samma månad i fjol. Personbilsflottan minskade i storlek samtliga månader juli–oktober i år och senast innan dess i april och maj 2020, det vill säga i coronapandemins inledning. Exporterade personbilar stod för 40 procent av avregistreringarna under oktober.