Nyregistrerade personbilar i oktober upp 11 procent

Under oktober månad 2022 nyregistrerades 11 procent fler personbilar än samma månad året innan. Foto: Trafikanalys

Under oktober 2022 nyregistrerades 23 220 personbilar. Det är en ökning med 11 procent jämfört med oktober förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Under oktober månad 2022 nyregistrerades 11 procent fler personbilar än samma månad året innan. Av alla nyregistrerade personbilar var andelen klimatbonusbilar 58 procent (mot 48 procent i oktober 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 118 828 klimatbonusbilarna som nyregistrerats hittills i år var 56 procent elbilar, 43 procent laddhybrider och en procent gasbilar.

Under oktober månad var eldrift den vanligaste drivlinan med 35 procent av alla nyregistrerade personbilarna. Därmed var andelen elbilar större än bensin- (19 procent) och dieselbilar (11 procent) tillsammans. 23 procent av nyregistreringarna i oktober var laddhybrider.

Hittills i år (januari–oktober 2022) har totalt 237 046 personbilar nyregistrerats, 10 procent färreän samma period 2021. Under de första tio månaderna har el varit den vanligaste drivlinan (28 procent) tätt följt av bensin (25 procent) och laddhybrider (22 procent).

Under oktober 2022 avregistrerades 22 350 personbilar, varav 9 369 (42 procent) exporterades. Övriga avregistrerade bilar skrotas.