Nytt godsråd bildas i Stockholm-Mälarregionen

Södertälje hamn. Foto: Mälardalsrådet

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står bakom det storregionala godstransportrådet. Godstransportrådet ska samla näringsliv, akademi och offentlig sektor i arbetet för ökad hållbarhet och effektivitet i godstransporterna.

– Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. En viktig utmaning handlar om hur vi ökar andelen gods på järnväg och till sjöss. En annan om hur nya regler och fordon kan bidra till ökad hållbarhet och effektivitet på våra vägar. Transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta. Trafikverkets regioner Stockholm och Öst ser fram mot att en utveckling av det storregionala godstransportrådet ger möjlighet att föra dialog kring uppdraget i den långsiktiga planeringen och de utmaningar som finns i den stora omställning som måste ske såväl på kort som längre sikt, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

– I linje med vad regeringen lagt fast i nuvarande nationell plan för infrastruktur är dialogen och lyhördhet för näringslivets behov viktigt att fortsatt utveckla, säger Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.

– Under det senaste året har vi i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete tagit fram en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Vi behöver hjälpas åt för att påverka lagar och riktlinjer för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter tillsammans med näringslivet. Att konkreta steg nu tas mot det storregionala godstransportrådet är mycket glädjande. Nu kommer arbetet att starta upp rent praktiskt. Jag är jätteglad för detta, nu blir det verkstad av den storregionala godsstrategin, säger Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, som har lett den politiska arbetsgruppen om godsstrategin.