Pendlingen ökat markant i Mälarregionen

Arbetspendling, kvinnor (rött) och män (blått), 2018 mellan kommuner i Stockholm- Mälarregionen. Graf: Mälardalsrådet

Kvinnors arbetspendling har ökat betydligt under de senaste decennierna. Fortfarande pendlar män mer och längre, men den största procentuella ökningen 1990-2018 står kvinnorna för. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet som presenteras på Internationella kvinnodagen.

Sedan 1990 har pendlingen ökat markant i Stockholm-Mälarregionen. Just nu påverkar Coronapandemin pendlingen, men en vanlig arbetsdag reser 750 000 personer över kommungränser i regionen. Det visar statistik från Mälardalsrådet, som vart fjärde år mäter arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen.

Statistiken visar att läns- och utbildningscentra är de viktigaste målpunkterna för kvinnors pendling. Pendlingsresorna går från mindre kommuner till större. För männen går pendlingsresorna till fler orter och längre bort från den egna bostaden.

– Arbetspendlingen ökar och Stockholm-Mälarregionen är på väg att bli en funktionell arbetsmarknadsregion, där människor kan bo på en ort och arbeta i en annan. I närtid påverkar Coronapandemin hur människor reser till jobbet, men i det långa perspektivet är det tydligt att pendlingsresorna ökar. För att möta behoven behöver infrastrukturen vara stabil och stärkas ytterligare, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

– Även om män fortfarande har en tendens att pendla mer och längre sträckor visar den långsiktiga trenden att kvinnor pendlar allt mer. Lokalt ser vi även att i vissa sträckor har kvinnor liknande pendlingsmönster som män eller till om med går om, säger Matilda Hjalte, koordinator Mälardalsrådet.

Rapporten, som Mälardalsrådet tar fram vart fjärde år sedan 2004, visar arbetspendlingen mellan större tätorter samt mellankommunal pendling. Den nya rapporten bygger på den senaste statistiken från SCB, från innan Coronapandemin. Speciellt har pendlingen ökat till läns- och utbildningscentrum såsom Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro och Linköping/Norrköping jämfört med föregående rapport från 2016.