EU presenterar förslag till ramverk för framtidens transporter

Södertälje kommun har föreslagits som ny urban nod i det europeiska transportsystemet. Arkivbild

Den Europeiska kommissionen har presenterat sitt förslag till ramverk för framtidens transporter i EU. För att slå vakt om bland annat Ostlänken, Tvärförbindelse Södertörn och de viktiga noderna Stockholm och Hallsberg har de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete enats om ett gemensamt och tydligt svar. De reformer som införs, som det nya signalsystemet för järnvägen, ERTMS måste införas med eftertänksamhet i nära dialog med regionerna.

530 miljarder kr i export. 150 miljoner ton gods. 2/3 av alla utrikesresor
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. Enbart exportvärdet uppgår till 530 miljard kronor. 2/3 av alla utrikesresor börjar eller slutar i regionen.

– Det finns stora värden i att ta ett samlat grepp om hela unionens transportsystem och samtidigt säkerställa tillförlitliga transporter i Stockholm-Mälarregionen. Det är positivt att EU-Kommissionen håller fast vid prioritering av viktiga godsnoder som Stockholm och Hallsberg och samtidigt skriver ut de viktiga sträckorna Ostlänken och Tvärförbindelse Södertörn, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Nu uppdateras den europeiska transportpolitiken, TEN-T, och de sju regionerna i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete, En Bättre Sits, har lämnat ett tydligt svar till Europeiska kommissionen. Svaret bygger på regionernas överenskommelse om prioriteringarna för infrastrukturen ”Systemanalys 2020. Framtidens resor”, som lämnats till den svenska regeringen. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.