Sju regioner vill utveckla Arlanda

Sju regioner vill se en utvecklad kollektivtrafik och mer effektiv infrastrukturanvändning till Arlanda. Foto: Per Groth

Arlandas utveckling är avgörande för hela Sverige och särskilt viktig för huvudstadsregionen Stockholm-Mälarregionen. Idag har sju regioner i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete lämnat in ett gemensamt svar på utredningen ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden”. Ett av kraven är att stationsavgiften för tågresenärer måste avvecklas för att öka kollektivtrafikresandet till Arlanda.
Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har sju regioner enats om vad som behöver prioriteras när det gäller Arlanda flygplats. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

De sju regionerna vill se en utvecklad kollektivtrafik och mer effektiv infrastrukturanvändning till Arlanda. Stationsavgiften som tas ut för tågresenärer till och från Arlanda är ett hinder för utvecklingen. Eftersom avgiften grundas på statens avtal med Arlandabanan behöver staten därför inleda en förhandling med A-Train för att avveckla avgiften.

– Arlandas utveckling är avgörande för Stockholm-Mälardalen. För våra band till omvärlden såväl som för omvärldens band till oss. Till utvecklingen framåt krävs både en utvecklad infrastruktur på flygplatsen liksom till och från den. Staten måste här undanröja hinder och statliga straffavgifter på hållbart kollektivtrafikresande, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet.

Snabba förbindelser till och från hela landet till huvudstadsregionen är viktiga. Arlanda behöver utvecklas med förbättrade förbindelser till Stockholm-Mälarregionens större städer. Även kopplingarna mellan inrikes- och utrikestrafiken samt utvecklingen av den internationella tillgängligheten är viktig för svensk konkurrenskraft.

Trafikverket bör samråda med Mälardalsrådet och andra relevanta aktörer kring kollektivtrafikfrågor, exempelvis vid framtagande av underlag inför en eventuell Arlandaförhandling. Mälardalsrådets infrastruktursamarbete vilar på en gedigen och stabil grund kring samsynen om behovet av att stärka tillgängligheten till Arlanda – framför allt med järnväg.

Rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden redovisades den 17 juni och har tagits fram av bokstavsutredaren Peter Norman på uppdrag av Regeringskansliet. Uppdraget har innefattat att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet baserat på tillförlitliga prognoser. Utredaren har även haft i uppdrag att i arbetet beakta de bedömningar och förslag som redovisas i promemorian Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.