Ökad efterfrågan på SAS intraskandinaviska, europeiska och inrikeslinjer

Antalet passagerare hos SAS ökade 3,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Foto: SAS

Antalet passagerare som reste med SAS ökade med 3,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Punktligheten ökade markant med närmare 14 procentenheter och regulariteten var på en fortsatt hög nivå.

Den totala kapaciteten och antalet betalda passagerarkilometer ökade med 1,5 procentrespektive 2,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Tillväxten drevs av en ökad efterfrågan på SAS intraskandinaviska, europeiska och inrikeslinjer. Den ökade efterfrågan återspeglas i en förbättrad kabinfaktor, som ökade med 0,8 procentenheter. Den preliminära enhetsintäkten och passageraryielden var 64 öre respektive 98 öre och i linje med samma period föregående år.

- Vi är glada att vår förbättrade operationella kvalitet, vårt kunderbjudande och infasningen av nya, bränsleeffektiva flygplan gör det möjligt för oss att stärka vår position och marknadsandel på våra hemmamarknader. Det är också glädjande att se det ökade intresset hos våra kunder att lägga till biobränsle till sina SAS-biljetter. Sedan möjligheten introducerades har nästan 10 000 resenärer valt att köpa biobränsle till sin resa. Detta visar att ett växande antal kunder delar vår uppfattning om vikten av att bidra till mer hållbara flygresor, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

Efter utvärdering av den rådande situationen med Coronaviruset i Kina, beslutade SAS att stänga biljettförsäljningen och ställa in alla flygningar till och från Shanghai och Peking. Våra passagerares och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet och SAS fortsätter att följa utvecklingen i nära dialog med relevanta myndigheter.