Väntetiderna i flygsäkerhetskontrollen tillbaka på normala nivåer

Stockholm Arlanda Airport hade 1 824 000 resenärer i oktober. Arkivbild

Resetrycket vid Swedavias flygplatser var sammantaget fortsatt högt under oktober månad. Detta trots ett osäkert omvärldsläge. Stockholm Arlanda Airport hade flera dagar med nära årshögsta resenivåer i samband med starten på höstlovet. För närmare 90 procent av passagerarna var väntetiderna till säkerhetskontrollen max 10 minuter.

– Det är uppenbart att vi trots ett osäkert konjunktur- och omvärldsläge fortsätter att prioritera att resa och det personliga mötet - såväl privat som i jobbet. På längre sikt kan orosmolnen förstås komma att påverka efterfrågan på resor, men det är effekter som vi än så länge inte har märkt av. Tvärtom hade vi på Arlanda i samband med höstlovet flera dagar med de mest reseintensiva dagarna hittills i år. I säkerhetskontrollen på flygplatsen var läget fortsatt stabilt med normaliserade väntetider för säsongen och för närmare nio av tio passagerare vad den under 10 minuter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

– Vårt arbete tillsammans med våra flygbolag och andra partners för att stärka tillgängligheten runt om i landet fortsätter också att ge utdelning på våra flygplatser. Det är glädjande och viktigt att våra flygbolag satsar på den svenska marknaden. Sammantaget har vi nu återhämtat ca 80 procent av destinationerna på våra flygplatser jämfört med före pandemin och motsvarande 90 procent på Arlanda. Flertalet av destinationerna är dessutom helt nya, säger Jonas Abrahamsson.

Bland destinationsnyheterna de närmaste veckorna är Finnairs nya linje till Doha från Arlanda som startade 1 november. Ryanair har startar fem nya linjer från Arlanda till Birmingham, Pisa, Malta, Turin och Tuzla medan BRA öppnar en ny linje mellan Bromma och Århus. Bland de regionala flygplatserna startas tre nya direktlinjer till Europa på Luleå Airport under december månad – Düsseldorf, London och Paris . Även från Kiruna Airport startar Eurowings en direktlinje till Düsseldorf.

Sett till månadens totala resande hade Swedavia sammantaget 2,7 miljoner resenärer i oktober. Det är 62 procent fler än förra årets oktober och 77 procent av prepandeminivåerna, 2019. 1 963 000 resenärer reste utrikes medan 768 000 resenärer reste inrikes, vilket motsvarar en ökning i årstakt med 73 procent för utrikesresandet respektive 39 procent för inrikesresandet. Jämfört med 2019-årsnivåer ligger utrikesresandet i oktober på 83 procent respektive 67 procent för inrikesresandet.

Stockholm Arlanda Airport hade 1 824 000 resenärer. Utrikesresandet uppgick till 1 504 000 utrikesresenärer, medan antalet inrikesresenärer var 320 000. Sammantaget ökade resandet vid Arlanda med 73 procent jämfört med 2021, vilket också är 19 procent lägre än prepandeminivåer.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt 437 000 resenärer i oktober. Utrikesresandet ökade med 53 procent jämfört med 2021, medan inrikesresandet ökade med 60 procent. Flygresandet på Sveriges andra största flygplats låg totalt sett på 26 procent under prepandeminivåer.

Bromma Stockholm Airport hade sammantaget 118 000 resenärer i oktober, en ökning med 23 procent jämfört med förra årets oktober och 45 procent lägre jämfört med oktober 2019.

Malmö Airport hade totalt 126 000 resenärer i oktober. Det är en ökning med 47 procent jämfört med oktober 2021. Sammanlagt låg flygresandet i oktober 29 procent lägre jämfört med prepandeminivåer.

Resandet vid Swedavia flygplatser övriga sex regionala flygplatser hade en varierande utveckling under månaden. Jämfört med resandet oktober 2019, hade Luleå Airport följt av Kiruna Airport, starkast utveckling.