Nästan två miljoner passagerare reste med SAS i oktober

SAS kapacitet ökade med 41 procent i oktober. Foto: SAS

I oktober reste 1,93 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 38 procent i jämförelse med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 41 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden minskade det totala antalet passagerare med 3 procent och kapaciteten ökade med 1 procent . Kabinfaktorn för oktober var 75 procent , en förbättring med 13 procentenheter jämfört med oktober förra året.

– Vi är glada över att vi hade nästan 2 miljoner resenärer som flög med oss i oktober, en stabil siffra trots utmanande makroekonomiska förutsättningar. Vi fortsätter att göra framsteg i vår chapter 11-process i USA. Vi meddelade nyligen att vi nått överenskommelser med ytterligare leasegivare om ändrade leasingavtal för flygplan och utrustning, vilket kommer att leda till kostnadsbesparingar och som utgör ytterligare ett viktigt steg i att nå våra mål i SAS Forward-planen, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.