Rysk ansökan om flygtillstånd avslås

Aeroflot får avslag på ansökan om att få flyga sträckan Moskva-Stockholm. Foto: Aeroflot

Regeringen har beslutat att avslå Aeroflot Russian Airlines ansökan om att få flyga mellan Moskva och Stockholm.

– Regeringen har arbetat tillsammans med EU för att rikta hårda sanktioner mot Ryssland. Helt i linje med sanktionerna avslår regeringen nu ansökan från ett ryskt flygbolag. Så tillämpas sanktionerna och så fortsätter vi att sätta press på Ryssland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Aeroflot har ansökt hos Transportstyrelsen om tillstånd att under sommartrafikperioden 2022 få bedriva luftfart i regelbunden trafik på sträckan Moskva-Stockholm/Arlanda-Moskva. Eftersom ansökan berör en stat som omfattas av sanktioner, är det regeringen som prövar trafiktillståndet.

Regeringen har beslutat att avslå ansökan. Enligt de EU-sanktioner som gäller mot Ryssland är det förbjudet för ryska luftfartyg att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium.

Aeroflot Russian Airlines har dessutom obetalda luftfartsavgifter till Transportstyrelsen och saknar det godkännande från EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA som krävs för att en tredjelandsoperatör ska få utföra kommersiell flygtrafik till och från unionen.