Regeringen inrättar superdepartement för grön omställning

Hybrit är ett av många projekt som berörs av regeringens strategi för norra Sverige. Foto: Hybrit

Regeringen inrättar ett superdepartement som ska koppla samman klimat, energi och näringslivsfrågor för att accelerera en grön omställning. Superdepartementet ska bland annat ansvara för utvecklingen av norra Sverige. Strategin kommer vara långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen.

Det avslöjar energi- och närings­minister Ebba Busch, arbetsmarknads- och integrations­minister Johan Pehrson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en debattartikel i Dagens industri.

Men ska satsningen lyckes krävs en samlad strategi för norra Sverige. Det krävs också politiska åtgärder och samverkan mellan näringsliv, den offentliga sektorn, föreningsliv och enskilda, menar debattörerna.

Några områden som kommer beröras är:

 • Energi: Tillgången på vattenkraft och möjlighet till utbyggnad av elproduktion har gett norra Sverige konkurrensfördelar. Men elsystemet är underutvecklat i förhållande till framtida behov och mer elkraftproduktion kommer att behövas i norr om de stora industriprojekt som nu aviserats ska bli verklighet.
   
 • Gruvor: Sverige har en unik position när det gäller Europas försörjning av järnmalm, stål och kritiska, strategiska råmaterial. En utredning kommer därför att tillsättas som bland annat syftar till att förenkla och förtydliga tillståndsprocesser och andra hinder för att starta gruvor.
    
 • Kompetensförsörjning: Regeringen kommer förbättra förutsättningar för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet.
   
 • Samhällsservice: En ökad inflyttningstakt kan på kort sikt utgöra en ansträngning på den kommunala ekonomin då behovet av samhällsservice och infrastruktur snabbt kan växa.
   
 • Bostad och infrastruktur: Bristen på bostäder är ett av de främsta hindren för att fler människor ska kunna rekryteras till ny företagsamhet. Till det kommer ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen. Regeringen ämnar återkomma till dessa strategiska investeringar.