Regeringen ökar tempot i elektrifieringsarbetet

Regeringen inrättar en elektrifieringskommission som ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet. Arkivbild

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläp­pen från transporter ska minska i snabbare takt än hit­tills för att i princip vara nere på noll 2045.  Det handlar om transporteffektivitet, hållbara förnybara drivmedel och effektiva fordon. Elektrifiering är en viktig del i arbetet och utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn och föreslår ett antal åtgärder för att öka takten på elektrifieringen.

Regeringen inrättar en elektrifieringskommission som ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet. Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning. Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen.

Elektrifieringskommissionen kommer att ledas av infrastrukturminister Tomas Eneroth och därmed bestå av 16 ledamöter samt ordförande.  Ett kansli för elektrifieringskommissionen ska inrättas i Regeringskansliet. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.