Regeingen inflör statsbidrag för alkobommar

Regeringen delar ut 54 miljoner kronor till aktörer som vill etablera anläggningar för nykterhetskontroll. Foto: Trafikverket

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska få dela ut bidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroll, tidigare kallat för alkobommar, i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik.

– Fler kontroller kan bidra till ökad nykterhet i trafiken och därmed även bättre trafiksäkerhet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att dela ut bidrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Fram till 2020 hade Trafikverket ett regeringsuppdrag att etablera anläggningar för nykterhetskontroll i vissa hamnar och fick för det ändamålet 78 miljoner kronor. Men sedan 2020 har pengarna inte kunnat betalas ut eftersom myndigheten inte haft i uppdrag att etablera några anläggningar.

Regeringen har därför nu beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att dela ut kvarstående 54 miljoner kronor som bidrag till aktörer som vill etablera anläggningar för nykterhetskontroll och är villiga att driva dem i minst fem år. För att kunna genomföra detta har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för etablering av dessa anläggningar.