Historiska siffror för vägtrafiken 2020

Historiskt få omkomna i vägtrafiken. Foto: Mostphotos/Roland Magnusson

Antalet omkomna i vägtrafiken 2020 var det lägsta som någonsin uppmätts i den officiella statistiken. Det visar Trafikanalys statistik om vägtrafikskador. I vägtrafiken dödades 204 personer i olyckor under 2020, mot 221 året innan. Därmed minskade antalet omkomna med 17 personer (-8 procent). Av de 204 omkomna var 46 kvinnor och 158 män, och 15 var barn.

Av de omkomna i vägtrafikolyckor under 2020 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister. Under 2020 omkom fler personbilsförare men färre passagerare, jämfört med 2019. Antalet omkomna i lastbil minskade från 29 personer 2019 till 16 personer år 2020. Ingen omkom i buss under 2020, och inte heller under 2018 eller 2019.

Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Motorcyklisterna som omkom var samtliga förare och alla utom en var män. 11 av de 28 motorcyklisterna omkom i singelolyckor.

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. Dessutom omkom i vägtrafiken under året ytterligare 23 personer i självmord. Dessa ingår år 2020 inte i den officiella statistiken om dödade i vägtrafikolyckor.