Finns det en framtid för autonoma bussar i kollektivtrafiken?

I december 2018 började Volvo testa förarlösa bussar i Singapore på en testbana stor som två fotbollsplaner med kulisser i form av byggnader. Där simuleras tom ett tropiskt regn, allt för att efterlikna den miljö de autonoma och elektriska bussarna slutligen ska verka i. Foto : Volvo Group

Tekniken är (nästan) klar, dock reglerna saknas ännu, men antalet autonoma pilotprojekt ökar mångfaldigt och flera tillverkare förutsäger redan framkomsten av autonoma bussflottor inom några år.

Medan mindre förarlösa bussar, däribland Navya och Easy Mile, som körs i små privata områden, inte längre är något nytt eller sällsamt, närmar sig flera autonoma bussar av standardstorlek sitt lanseringsmoment.

Volvos autonoma busskoncept är redan verklighet.

Volvo Bussar exponerade sitt första autonoma busskoncept i Singapore i mars 2019. Fordonet, baserat på en Volvo 7900 elbuss och anpassat för förarlös drift, är resultatet av samarbetet mellan Volvo och Nanyang Technological University (NTU). Den första förevisningen ägde rum i Singapore. Volvobussen kommer snart att påbörja tester på NTU-campus.

Den autonoma bussen har utrustats med sensorer och navigeringskontroller som hanteras av ett omfattande system i form av artificiell intelligens (AI), förklarade Volvo i ett pressmeddelande.

Tidigare hade Volvo Bussar demonstrerat det förarlösa busskonceptet för en utvald samling människor i Sverige i juni 2018, under Volvo Ocean Race-tävlingen i Göteborg.

Även Scanias autonoma bussar är på väg,

Scania testar autonoma bussar på vanliga rutter som trafikeras av Nobina i Stockholm-området med två fordon från och med 2020. I rampljuset kommer att finnas Citywide Electric, den första elbussen som någonsin utvecklats av Scania, som sedan avslutar en pilotperiod i Östersund.

Nobina är Nordens största kollektivtrafikoperatör. Autonoma bussförsöket med Scania kommer att genomföras i två etapper, initialt utan passagerare innan man välkomnar pendlare ombord. Säkerhet som är högsta prioritet under försöken kommer bussarna att ha en säkerhetsförare som övervakar operationer och hjälper passagerare, vilket är ett gemensamt drag för alla autonoma pilotprojekt.