Dagabs elektriska kyllastbil är den första i världen i sitt slag

Lastbilens kylanläggningen drivs av fordonets batterier medan kylningen i släpet sker med separata batterier. Foto: Scania

Nu har Dagab genomfört de första leveranserna av kylda and frysta livsmedel med Scanias helelektriska lastbilsekipage på 64 ton. Lastbilen är världens första i sitt slag och visar hur allt fler transporter kan genomföras fossilfritt. Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab och Scania har ett nära samarbete för att utveckla en fossilfri fordonsflotta. Dagab var först i Sverige med att 2021 ta Scanias helelektriska tunga lastbil i drift och nu utvidgas samarbetet till att omfatta allt tyngre fordon.

Lastbilen utgår från Dagabs distributionscentral i Hisings Backa för leveranser till Axfoods livsmedelsbutiker men även till mindre enheter som bensinstationer och kiosker. Transporterna sker i Göteborgsområdet på flera distributionsrutter och med olika lastvolymer för att utvärdera driften. Med minst två skift per dygn på totalt 350–450 kilometer innebär detta en årlig minskning av CO2-utsläppen med 200 ton jämfört med traditionell dieseldrift.

– Vårt distributionsområde är stora delar av Västsverige, där vi oftast kör med släp, berättar Krister Kjellström, centralt fordonsansvarig på Dagab Inköp & Logistik. Därför passar det bra att förlägga leveranserna med ellastbilen hit. 

Lastbilens kylanläggningen drivs av fordonets batterier medan kylningen i släpet sker med separata batterier. Kylningen är +2 grader medan frysvarorna fraktas i -24 grader. Tunga transporter av livsmedel som ska kylas är tekniskt utmanande, eftersom det krävs kompatibla gränssnitt mellan kraftuttag för temperaturreglering och smart integrering för att minimera energiåtgången både för lastbil och släp. Fordonet är därför försedd med starkare komponenter än Scanias serietillverkade ellastbilar för att klara den mer utmanande driften.

Dagab har helt upphört att köpa diesellastbilar och satsar framför allt på drift med flytande biogas utöver en gradvis elektrifiering av fordonsflottan.

– Jag är övertygad om att elektrifiering blir framtiden och utvecklingen går snabbt, säger Krister Kjellström. Vi har fördubblat batterikraften bara på några år. Nu gäller det bara att hänga med. Den gröna omställningen måste få kosta, investeringen är viktig för vår miljö. Om inte vi som är stora i branschen går i bräschen kommer inga mindre åkerier  att våga satsa. Ibland måste vi vara förebilder.

För driften i Göteborg har Scania levererat ett komplett system för laddning med mjuk- och hårdvara, installation och projektledning – Scanias Sveriges första nyckelfärdiga system. Systemet omfattar Kempowers kraftskåp på 280 kW med tre laddpunkter invid lastkajer vid distributionscentralen samt ytterligare en laddplats på parkeringen för nattladdning. Laddningen kommer även att vara tillgänglig för andra åkerier som kör för Dagab. Installationen är flexibel och framtidssäkrad för att anlägga fler laddplatser eller öka kapaciteten i befintliga platser.

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter. Initiativet, som leds av CLOSER, delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI, genom Vinnova och Energimyndigheten.