Sveriges Bussföretag välkomnar nytt reseavdrag

Regeringens föreslår att tidsvinstregeln tas bort i reseavdraget. Foto: Ransportföretagen

Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Förbundet har länge drivit på för att dagens system behöver ersättas för att minska det omfattande fusket och bidra till antagna transportpolitiska mål om ökad kollektivtrafikandel.

I regeringens förslag föreslås nu att tidsvinstregeln tas bort och att avdraget helt ersätts med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Den blir enklare att deklarera och enkel för Skatteverket att kontrollera, vilket förväntas leda till att dagens omfattande fusk och fel minskar.

– Vi har tillsammans med flera andra företrädare för kollektivtrafiken länge drivit på för den förändring som regeringen nu föreslår. Vi har som förbund också lämnat inspel och fakta till den utredning som arbetat med frågan. Det är positivt att regeringen lyssnat på de synpunkter och konstruktiva förslag för ett ändrat och förbättrat system för reseavdrag som kommit från oss och andra företrädare i kollektivtrafiken, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges