Trafikverket och AI Sweden - Nytt samarbete ska stärka transportinfrastrukturen

Niclas Lamberg, IT-direktör Trafikverket. Foto: Trafikverket

Trafikverket och det svenska nationella centret AI Sweden har tecknat ett samarbetsavtal för att främja framstegen inom artificiell intelligens (AI) inom transportinfrastrukturen. Detta avtal är en del av Trafikverkets övergripande strategi för att integrera AI-teknik och stimulera innovativa lösningar.

Genom att ansluta sig till AI Swedens nationella centrum för tillämpad AI, är Trafikverkets mål att förstärka Sveriges ledarskap inom AI som ska gynna hela transportsektorn. Detta partnerskap ger Trafikverket tillgång till ett brett nätverk av partners från offentlig, privat och akademisk sektor genom AI Sweden. Det öppnar också dörrarna för samarbete med andra myndigheter och erbjuder en mångfald av AI-utbildningar och tjänster.

– I Trafikverkets inriktningsunderlag är målet att vi ska ha ett transportsystem redo för framtiden. För att vi ska kunna rusta och effektivisera det så behöver vi jobba med elektrifiering, digitalisering och automatisering. Sveriges nationella AI-strategi är en viktig del i att se fler nya möjligheter som bidrar till att öka takten i genomförandet för att digitalisera transportsystemet, säger Niclas Lamberg, IT-direktör på Trafikverket. 

Källa: Trafikverket