Ny undersökning kan omforma Finlands järnväg till europeisk standard och spårvidd

Symbolbild till Östbanan-projektet. Källä: Väylävirasto- Finlands Trafikverk

Finlands järnvägsnät kan komma att genomgå en revolutionerande förändring om Itärata (Östbana) anpassas till den europeiska spårvidden. I en nyligen igångsatt utredning, ledd av Proxion Plan Oy, utforskas möjligheterna och konsekvenserna av att införa den europeiska spårvidden, 1435 millimeter, jämfört med den nuvarande, som är 1524 millimeter – en bredd som Finland delar med Ryssland.

Denna omvandling föreslås i ljuset av att skapa bättre anslutningar och kompatibilitet med resten av Europa. Itärata-projektet (Östbanan), som har en direkt koppling till det planerade Lentorata-projektet /Flygbanan), utgör en central del av Finlands strategiska planer för att förbättra och modernisera landets järnvägsinfrastruktur.

Trans-Europeiska Transportnätverket (TEN-T)

Det är inte bara en teknisk fråga. Ändringen till en europeisk spårvidd skulle potentiellt kunna minska kostnader och miljöpåverkan, förbättra tillgängligheten till internationella marknader och förenkla underhållet av järnvägsfordon och infrastruktur genom att standardisera utrustning och reservdelar. Dessutom skulle en anpassning till europeiska standarder göra det möjligt för Finland att dra nytta av EU-finansiering för infrastrukturprojekt, som är en del av den Trans-Europeiska Transportnätverket (TEN-T).

Utredningen ska även undersöka hur en omställning påverkar den befintliga infrastrukturen, inklusive de potentiella miljökonsekvenserna och hur det skulle påverka de befintliga transport- och logistiknäten. Förändringen skulle kräva omfattande investeringar i nya järnvägsfordon och anpassning av stationer och underhållsdepåer.

Den preliminära rapporten från Proxion Plan Oy är väntad att släppas i maj, med en slutlig rapport i augusti 2024. Denna rapport kommer att vara avgörande för Finlands beslut om att eventuellt anpassa sin järnvägsinfrastruktur till europeiska mått, vilket skulle kunna innebära en historisk förändring för landets järnvägssystem och dess integrering med det bredare europeiska nätverket.

Strategisk satsning

Med denna utredning tar Finland ett steg mot att möjliggöra för järnvägssystemet att inte bara förbättra sin interna effektivitet utan även stärka sin position i det europeiska transportnätverket. Det är en strategisk satsning som kan ha långtgående konsekvenser för landets ekonomi, miljö och samhälle.

Källa: Östbanan-projektet