Helsingborgs Hamn görs till civilt skyddsobjekt

Västhamnens Containerterminal och Energihamn i röd markering är nu ett Civilt skyddsobjekt. Foto: Helsingborgs hamn

Helsingborgs Hamn har nu fått status som skyddsobjekt för att höja säkerheten mot sabotage, terrorism och annan brottslighet. Trots införandet av nya säkerhetsåtgärder kommer det inte att påverka dem med giltiga ärenden i hamnen, eftersom tillträdet redan är reglerat enligt befintliga säkerhetsbestämmelser.

Beslutet om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde, ett så kallat tillträdesförbud. Tillträdesförbudet omfattar även obemannade farkoster, som exempelvis överflygning med drönare. 

De flesta varor som transporteras genom världens hamnar är lagliga, men smuggling av olagliga varor är en risk. Organiserad brottslighet försöker utnyttja hamnarnas infrastruktur för att smuggla narkotika och utgör därmed en utmaning för samhället. Europeiska myndigheter varnar regelbundet för det ökande hotet från organiserad brottslighet, särskilt när det gäller narkotikasmuggling till Europa.

Enligt Tullverket smugglas årligen 100-150 ton narkotika till Sverige, med Skåne som huvudporten till Skandinavien. Öresundsbron och Skånes hamnar är huvudvägarna in i landet, med Helsingborgs Hamn som den främsta ingången. Under 2023 gjorde Tullverket rekordbeslag av narkotika.

Helsingborgs Hamn är också en viktig knutpunkt för import av frukt, grönsaker och andra livsmedel i kylcontainrar, där en del av importen kommer från Sydamerika. Trots att Sydamerika är en stor producent av frukter som bananer, är det också den största producenten av kokain.

Bakgrund

Helsingborgs Hamn är en central knutpunkt för transporter och en nyckelaktör för Sveriges industri, näringsliv och konsumenter. Dess roll sträcker sig från mottagande till avsändning av gods, vilket gör det till en viktig del av den nationella och internationella handelskedjan. Dessutom är hamnen av strategisk betydelse för landets säkerhet och försvar samt för dess engagemang i NATO. Med tanke på hamnens roll som gränspunkt för godstransporter är det en potentiell plats för smuggling och andra säkerhetsutmaningar.