Telenor, XENSE Vision och KTH tar nästa steg mot självkörande fordon

Testet är en del av Telenors forskningssamarbete tillsammans med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och XENSE Vision, som bland annat utvecklar sensorer. Foto: Telenor

Det pågår nu ett banbrytande test i centrala Stockholm där forskare från KTH och XENSE Vision samarbetar med Telenor för att skapa självkörande fordon i stadsmiljö. Målet är att använda AI och Telenors 5G-nät för att utveckla och testa IoT-lösningar som kan öka trafiksäkerheten.

– Grunden i all vår tekniska utveckling är att skapa samhällsnytta. I det här fallet handlar det om att öka säkerheten och effektivisera trafiken genom att bygga smarta system som kan fatta bättre och mer grundade beslut än vad vi människor kan. Detta test är ett stort kliv framåt som förändrar hur vi producerar varor och tjänster och hur vi kan hantera samhällsutmaningar, säger Malina Borg Sigg, 5G-expert på Telenor Sverige.

b
Malina Borg Sigg, 5G-expert på Telenor Sverige. Foto: Telenor

Modernare bilar är redan utrustade med en rad säkerhetssystem såsom till exempel döda-vinkel-varnare och nödbromsassistent. Projektet från Telenor, KTH och XENSE Vision representerar nästa steg i utvecklingen av dessa assistanssystem, vilka nu når en högre grad av automation. Dessa innovationer kommer att växa fram och så småningom erbjudas som 5G-baserade tjänster.

I testet integreras sensorer som kameror och trafikljus med de befintliga säkerhetssystemen i den självkörande bilen. Det gör att bilen kan rekommendera optimal hastighet för föraren, vilket minskar behovet av att stanna vid varje trafikljus och förbättrar trafikflödet. Detta bidrar till en säkrare trafikmiljö genom att bilen kan assistera föraren med inbromsningar vid oväntade hinder som cyklister. Dessutom kan tekniken minska trafikstockningar och därigenom minska CO2-utsläppen.

b
Den självkörande bilen i testet får, förutom redan existerande säkerhetssystem, information från sensorer som kameror och trafikljus. Foto: Telenor

För att implementera sådana lösningar i högt trafikerade miljöer är 5G-anslutning nödvändig. Detta krävs både för att tillhandahålla en säkrare och mer robust nätinfrastruktur genom Network Slicing (en slags separat fil på 5G-motorvägen) och för att stödja snabba beslut genom nära AI-användning i Telco Edge Cloud.

–  Det är nytt och unikt med en öppen forskningstestbädd för att undersöka autonoma fordon tillsammans med en smart infrastruktur. Det är inte så enkelt som att 5G löser allt, men den ger mycket goda förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla, säger Martin Törngren, professor på KTH.

b
Martin Törngren, professor på KTH. Foto: Telenor