Största hamnutbyggnaden på 40 år i Göteborgs Hamn

Visionsbild över den nya terminalen i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn.

Största hamnutbyggnaden på 40 år i Göteborgs Hamn

Nu har den 16 månader långa etapp 1a i bygget av en ny, 220 000 stor terminal i Göteborgs hamn slutbesiktigades. Terminalbygget, som är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn, kan nu gå in i nästa fas. Det var under hösten 2018 som byggnationen av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn gick in i skarpt läge. Då inleddes arbetet med att slå ner 1 500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, för att stabilisera inför bygget av sprängstensvallar runt Arendalsviken.

Under de 16 månader som gått sedan dess har man också bland annat sprängt ner Aspholmen och vallat in Arendalsviken ovanpå pålningen.

– Vi är väldigt nöjda med jobbet som gjorts i den här etappen och en godkänd besiktning är en bekräftelse på det. Arbetet har fortlöpt bra, mycket tack vare gott samarbete med den närliggande terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal och huvudentreprenören NCC som båda varit positiva och lösningsorienterade, säger Eduardo Epifanio.

Nästa stora arbete, plansprängning av den intilliggande Södra kullen, är redan inlett. Det möjliggör nya terminalytor, samtidigt som sprängstenen från Södra kullen används som fyllnadsmaterial i invallningen för att skapa ytterligare terminalytor. Terminalen är en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner och ska stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad. Terminalen beräknas stå färdig 2025, men delar av ytorna kan tas i anspråk redan innan dess.