Antalet kryssningsfartyg i Göteborg slår rekord

Disney Magic, som anlöpte Arendal i Göteborgs hamn i augusti, var en bidragande orsak till att 2022 blev en rekordsäsong för kryssning i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn

Hela 81 kryssningsfartyg anlöpte Göteborgs hamn under 2022. Det är sju anlöp fler än den tidigare rekordsäsongen 2014.

– Det är en rejäl upphämtning efter några år av pandemi, även om det är andra tragiska omständigheter som ligger bakom ökningen till stor del, säger Nicole Brattåsen, Cruise Operations Manager på Göteborgs Hamn.

– Till följd av Rysslands invasion av Ukraina uteslöts ryska hamnar, och rederierna fick stryka det stora dragplåstret St. Petersburg ur sina planeringar och hitta alternativ. I Göteborg hade vi redan ett bra bokningsläge inför 2022, men siffran steg under våren med 30 bokningar till följd av den geopolitiska situationen, berättar Nicole Brattåsen.

Majoriteten av kryssningsresenärerna i Göteborg är tyskar, britter och amerikaner – i den ordningen. Väl i staden så är både klassiska turistattraktioner som Haga och Kronhusbodarna omtyckta, såväl som destinationer utanför stan som Klädesholmarna, Skärhamn, Marstrand och Tjolöholms slott.

– Vi säljer in Göteborg lite som ett avbrott i det ordinarie kryssningsutbudet beroende på målgrupp. För storstadskryssare är vi exempelvis en lite mer avslappnad stad med en skön vibe. För expeditonskryssare är vi en kul avstickare från fiskesamhällen och mindre byar där vi kan erbjuda lite mer puls och citykänsla.

Redan nu ser kryssningssäsongen 2023 ut att bli ytterligare ett rekordår för Göteborg. I dagsläget är hela 92 anlöp bokade. Men på sikt behöver Göteborg fortsätta stärka sin konkurrenskraft som destination i en global kryssningsindustri som står inför flera utmaningar.

– Dels har vi en lågkonjunktur på gång som påverkar alla upplevelsebranscher. På det lite mer regionala planet finns en utmaning där Balticregionen behöver hitta en ny identitet utan St. Petersburg, säger Nicole Brattåsen.

Likt andra branscher står även kryssningsbranschen inför en hållbarhetsutmaning där man bland annat elansluter fartyg vid kaj i allt större utsträckning och tittar på alternativa fartygsbränslen som biogas och metanol.

– Men även destinationerna behöver göra sitt och där ligger Göteborg i framkant. Staden har blivit utsedd till världens mest hållbara destination sex i rad, och vi får indikationer från turoperatörer att gästerna vill lära sig mer om det samt vad Göteborg konkret gör för att vara hållbara.

– När det gäller alternativa bränslen var Göteborgs hamn först i världen med driftsföreskrifter för bunkring av både metanol och biogas, och vi satsar hårt på att bli en central bunkringshubb för alternativa bränslen. Det bidrar till att öka omställningstakten och gör oss samtidigt mer attraktiva som destination för rederier som ställer om, säger Nicole Brattåsen.