Göteborgs hamn exempel på grön sjöfart vid COP27

Sverige har presenterat tre åtaganden för att stimulera övergången till grön sjöfart som alla involverar Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn

Tre av Göteborgs hamns projekt för en grön omställning av sjöfarten har valts ut av Sveriges regering för att utgöra Sveriges bidrag till det internationella initiativet Green Shipping Challenge. Initiativet leds av USA och Norge och lanserades tidigare i veckan på klimatmötet COP27 i Sharm-el-Sheikh.

– Vi är stolta över att kunna bidra till Sveriges åtaganden vid COP27 med konkreta projekt som leder till en faktisk utsläppsminskning, och som också kan visa vägen för andra hamnar, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

USA tog efter COP26 i Glasgow initiativ till Green Shipping Challenge som uppmuntrar länder och andra aktörer att presentera konkreta åtaganden för att den internationella sjöfartssektorn ska kunna bidra till att nå 1,5-gradersmålet.

– Det är viktigt för klimatomställningen att minska utsläppen från sjöfart. Svensk sjöfart ligger redan långt fram i omställningen och detta initiativ ger svenska företag möjligheten att konkurrera och bidra till den globala omställningen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett uttalande.

Sverige har presenterat tre åtaganden för att stimulera övergången till grön sjöfart. Samtliga dessa rör samarbeten som involverar Göteborgs hamn. Det första gäller utveckling av en grön korridor mellan Sverige och Belgien. Det andra är ett branschövergripande samarbete som ska göra Göteborgs hamn till Europas första nav för grönt elektrobränsle. Det tredje åtagandet gäller samarbetet om en grön korridor mellan Göteborgs hamn och Rotterdams hamn i Nederländerna.

– Göteborgs hamn bedriver ett mycket ambitiöst klimatarbete sedan många år, och det är glädjande att vi nu kan omsätta ännu mer av detta i praktiken genom att skapa nya gröna korridorer baserade på alternativa bränslen för sjöfarten som markant minskar utsläppen, säger Edvard Molitor.