Henrik Kristensen rekryteras till APM Terminals huvudkontor i Haag

Henrik Kristensen lämnar över stafettpinnen till Dennis Lenthe Olesen. Foto: APM Terminals

Planen var att Henrik Kristensen skulle arbeta som vd för APM Terminals Gothenburg i 100 dagar. 100 dagar blev istället till 1 009 dagar. Genom toppar och dalar har Henrik, tillsammans med sitt team, lett APM Terminals Gothenburg, och han lämnar nu organisationen med ett starkt varumärke och ett högt anseende inom det svenska näringslivet. Sista december tog Henrik farväl av APM Terminals Gothenburg, för att ta sig an uppdraget som ansvarig för Global Operations på APM Terminals huvudkontor i Haag.

– Det jag är mest stolt över under min tid på APM Terminals Gothenburg är att vi har blivit ett bolag som våra kunder kan lita på. Idag skapar vi möjligheter för kunderna som de aldrig tidigare haft. Det gäller även våra anställda, att de får möjlighet att lära sig och utvecklas i sitt arbete. Vi har satsat otroligt mycket på utbildning och kompetensutveckling, och jag är övertygad om att det är nyckeln till framgång, säger Henrik.

2017 var en tuff tid för APM Terminals Gothenburgs organisation, anställda och kunder. Efter 217 dagar med blockader och strejk, valde många kunder att sluta frakta sitt gods via Göteborg, av oro för att inte få den service de hade rätt till. Som en följd av det, blev flera medarbetare inom APM Terminals Gothenburg utan jobb.

– För mig personligen, så har det varit viktigt att vi, trots den utsatthet som vi befann oss i, har hållit oss till vår strategi. Organisationens tydliga värderingar, har guidat oss genom svåra stunder. Ärlighet och transparens har varit nyckelord och vi har alltid hållit det vi har lovat. Jag skulle även vilja passa på att rikta ett stort tack till de kunder som har varit lojala mot oss, även när det inte har gått så bra, säger Henrik.

Idag har APM Terminals Gothenburg tagit sig igenom krisen. Kollektivavtal, med tydliga spelregler och fredsplikt finns på plats, och därmed möjlighet att erbjuda god kundservice utan risk för störningar.

Flera stora förändringar har genomförts sedan Henrik tillsatte tjänsten som VD 2015. En viktig förändring är lastbilarnas hanteringstid, som för fyra år sedan kunde vara uppemot tre timmar. Idag är hanteringstiden nere på rekordlåga 25 minuter, vilket är absolut lägst i Skandinavien. APM Terminals har även ökat effektiviteten med mer än 50 procent de senaste åren, vilket är väldigt värdefullt för kunderna. Stora investeringar i bland annat nya grensletruckar har bidragit till effektiviseringen, men den kanske viktigaste investeringen har varit i organisationens egna medarbetare med stort fokus på utbildning. Rätt kompetens, rätta maskiner och rätta system, är receptet för framgång, menar Henrik, och tillägger;

– Vi har även lyckats att stärka varumärket APM Terminals Gothenburg. Nu är vi några man lyssnar till på nationell nivå och vi är viktiga för det svenska näringslivet.