Farledsfördjupning bäddar för större fartyg vid APM Terminals Gothenburg

APM Terminals är den enda containerterminalen i Sverige som har kapacitet att hantera oceangående direktfartyg. Foto: APM Terminals

Sveriges viktigaste handelsport växer i takt med att allt mer gods styrs via APM Terminals Gothenburg. För att nyttja hamnens fulla potential och bevara Sveriges konkurrenskraft, påbörjas arbetet med att fördjupa farleden för att kunna ta emot världens största containerfartyg, lastade med ännu mer gods.

Volymerna via APM Terminals Gothenburg ökar stadigt, en trend som har accelererats ytterligare av de senaste årens oroligheter i supply chain. En viktig anledning är att APM Terminals är den enda containerterminalen i Sverige som har kapacitet att hantera oceangående direktfartyg, till och från andra världsdelar utan omlastning, något som kraftigt minskar både transporttid, risker och miljöbelastning. Men för att kunna ta emot de allra största fartygen och nyttja den totala lastkapaciteten på dessa, krävs en djupare hamn.

– För att möta den ökade efterfrågan från svenskt näringsliv även på lång sikt, krävs infrastruktur som matchar behovet. Våra kunder ska inte behöva begränsas av otillräckligt farledsdjup och därför är jag glad att meddela att arbetet med att anpassa farleden planeras starta i mitten av november, säger Dennis Lenthe Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

Projektet, som genomförs i samarbete med Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket och Trafikverket, kommer att innebära vissa störningar för containertrafiken.

– Vi har planer på plats för att minimera påverkan under arbetets gång. Det råder ingen tvekan om att projektet är nödvändigt för att upprätthålla de svenska företagens möjligheter att nå världsmarknaden effektivt och hållbart och vi hoppas på ett gott samarbete med våra kunder under byggperioden, avslutar Dennis Lenthe Olesen.