Tjänstebilsförarna om bilarnas miljöpåverkan

Foto: LeasePlan

Landets tjänstebilsförare har börjat intressera sig mer för bilarnas miljöpåverkan. Det visar LeasePlans Tjänstebilsbarometer 2015 där 3 911 av LeasePlan-förarna besvarar en enkät som mäter förarnas inställning till tjänstebilar och allt som rör bilinnehavet. LeasePlan är ett operationellt billeasingföretag som är Sveriges största operationella bilägare med en vagnpark på 28 500 fordon. Detta är sjätte året som deras förare besvarar enkäten Tjänstebilsbarometern.

 Volvo, VW, BMW och Audi fortsätter att vara de mest populära märkena bland förarna med 86 procent andel av marknaden. På frågan om förarnas helhetsomdöme av den bil som de kör idag ståtar Mercedes med att ännu en gång ha tagit hem förstaplatsen med 4,5 poäng (av 5 möjliga). Men den som sticker ut mest bland helhetsomdömet är Mitsubishi som har ökat till 4 poäng från att 2014 ha legat på 3,5 poäng.

Återigen är säkerhet den viktigaste aspekten vid val av bil (4,5 av 5). Men förvånande nog kommer bluetooth/telefonfunktioner på andra plats med 4,4 poäng.

Den största förändringen i årets Tjänstebilsbarometer ligger dock i frågorna som rör miljön. Elbilar fortsätter att locka och fler än 8 av 10 kan tänka sig att köra elbil. Räckvidden måste dock fortfarande vara minst 30 mil för att det ska vara ett alternativ.

Vilket bränsle förarna skulle välja om de skulle göra sitt bilval imorgon är likt föregående år diesel. Men dieseln tappar allt mer mark. År 2013 valde 77 procent diesel och förra året var siffran 57 procent för att i år landa på endast 47 procent. Det förarna vill ha istället är dieselhybrider, som klättrar starkt uppåt från 39 till 45 procent.

På frågan om förarna vet vilka bilmärken som erbjuder helt eldrivna personbilar svarar hela 81 procent Tesla. På andra plats kommer BMW med 34 procent följt av Nissan (22), VW (21) och Renault (12).

Att förare har blivit mer miljömedvetna syns klart och tydligt i resultatet på frågan om de förstår den gällande miljöbilsdefinitionen. Förra året var det endast 16 procent som svarade ja, men i år svarade hela 40 procent att de förstår den. Även fler har blivit varse om att miljöbilsdefinitionen finns; 2014 svarade 55 procent att de inte kände till den, medan endast 35 procent i år inte känner till den. Däremot finns det fortfarande ett stort antal som inte känner till supermiljöbilspremien; 68 procent svarade att de inte känner till den och 21 procent tycker inte att premien är bra konstruerad.

På frågan om politikerna gör ett bra jobb att minska bilarnas miljöpåverkan svarade endast 11 procent ja. 58 procent svarade nej och 31 procent svarade att de inte vet. Det parti som förarna uppfattar driver frågan om bilarnas miljöpåverkan bäst är Miljöpartiet med 26 procent följt av Moderaterna (11) och Centerpartiet (9). Dock anser hela 49 procent att inget parti driver frågan bäst.

En annan fråga som borde intressera partierna är frågan ”Påverkar höjda bränslepriser hur mycket du kör din bil?”. Hela 90 procent svarade ”Nej, det påverkar mig inte”.

- Tjänstebilsbarometern har blivit en viktig informationskälla som ger oss information om hur förarna reflekterar kring sin bilsituation och läget på tjänstebilsmarknaden. Det ger också tydliga signaler på hur väl politikerna har lyckats med sitt arbete att driva Sverige mot en fossiloberoende bilflotta. Årets resultat visar dock att partierna inte har lyckats särskilt väl med sin ambition att motivera förarna att göra klimatmedvetna val, menar Joachim Paulsson, Commercial Director på LeasePlan Sverige AB.