Tjänstebilsförarna föredrar eldrift

41 procent av tjänstebilsförare skulle välja en eldriven bil. Foto: LeasePlan

Allt fler tjänstebilsförare vill köra på el. 41 procent skulle välja en eldriven bil om de skulle byta bil imorgon och el hamnar därmed, för första gången, i topp över vilket drivmedel tjänstebilsförarna föredrar medan diesel backar kraftigt. Det visar LeasePlans årliga tjänstebilsbarometer. Räckvidd och brist på laddstationer bromsar dock utvecklingen.

LeasePlan kartlägger varje år hur svenska tjänstebilsförare ställer sig till eldrivna bilar. Bland över 3 600 svaranden uppger fyra av tio (41%) att de skulle välja en elbil om de skulle göra sitt tjänstebilsval imorgon. Detta är tio procentenheter fler jämfört med när samma fråga ställdes i fjol och 19 procentenheter mer jämfört med för två år sedan. Ökningen sker på bekostnad av diesel som backar kraftigt.

Det är glädjande att efterfrågan ökar så snabbt och att fyra av tio vill välja en eldriven bil nästa gång de byter bil. För första gången i mätningens historia hamnar el högst upp på tjänstebilsförarnas önskelista. Samtidigt visar undersökningen att bristen på laddstationer fortsatt är ett problem, säger Marcio Hociko, vd för LeasePlan Sverige

Bland de förare som inte kan tänka sig att välja en elbil är de vanligaste anledningarna att räckvidden per laddning är för kort (81%), att det finns för få laddstationer (70%) – en ökning med sju procentenheter jämfört med förra året.

Bara 16 procent uppger att de skulle känna sig bekväma med att göra en längre Europaresa på el med tanke på räckvidden och antalet laddstationer längs med vägarna. Endast 5 procent av tjänstebilsförarna uppger att de tycker det finns tillräckligt med laddstationer längs med de svenska vägarna.

Utbyggnaden av antal laddstationer har gått framåt de senaste åren och för resor i städer eller längs med de största motor- och landsvägarna är det oftast enkelt att ladda. Men på landsbygden är det fortfarande svårare och som tjänstebilsförare är det ytterst viktigt att kunna resa obehindrat i hela landet, säger Marcio Hociko, vd för LeasePlan Sverige.

Majoriteten, 51 procent, av tjänstebilsförarna anser att regeringen inte gör tillräckligt för att främja övergången till elbilar. Endast 13 procent anser att den gör det.